Sölvesborgs kommun

Så hanterar vi vaccinet i Sölvesborgs kommun

Bild

På bilden ser vi ett par äldre händer. Foto: Scandinav

I dagarna kommer alla hyresgäster och personal på våra särskilda boenden ha fått sin andra dos av vaccin mot covid-19. Sölvesborgs kommun följer Regionens vaccinationsplan och hanterar överblivet vaccin enligt gällande rutiner.

Inom de närmsta dagarna kommer alla hyresgäster och personal på våra särskilda boenden som tackat ja till vaccin ha fått sin andra dos. Som vi tidigare berättat är de som har en pågående infektion eller av andra skäl inte kunnat få vaccinet undantagna. De kommer vaccineras efterhand som det är möjligt.

Just nu pågår även arbetet med att vaccinera personer med hemsjukvård. Under vecka 5, 6 och 7 planerar vi att alla med hemsjukvård kommer få sin första dos av vaccin i hemmet. Det arbetet utförs av kommunens egna legitimerade sjuksköterskor. I samband med denna vaccination är det även möjligt för samboende såsom make/maka/sambo att få vaccin.

Parallellt med detta har vårdcentralerna i Sölvesborg börjat vaccinera personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

När detta är klart är fas 1 slutförd och vi går över i fas 2. Det är Region Blekinge som fördelar vaccinet till kommunerna utifrån den prioritering som Folkhälsomyndigheten gjort.

Vi har en mycket tät samverkan med Region Blekinge och följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning där vi nu är i slutet av fas 1 säger Ina Gavard, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sölvesborgs kommun.

Så hanterar vi överblivet vaccin

I de fall det blir vaccin över efter att hyresgäster och personal på särskilda boenden har fått sin dos har dessa erbjudits till annan personal inom verksamheten för särskilda boenden. Det handlar om medarbetare, vilket även inkluderar enhetschefer, som arbetar patientnära med våra hyresgäster på särskilda boenden. Även dessa personer ingår i fas 1 enligt regionens prioritetsordning.

Det överblivna vaccinet måste förbrukas inom några timmar, detta kräver flexibilitet bland personal som snabbt behöver infinna sig på plats för att kunna få sitt vaccin.

I Sölvesborgs kommun är det ca 82 % av alla medarbetare inom särskilda boenden som tackat ja till vaccinet.

Ändrade rutiner

I början av vaccinationsprocessen var rutinen att även vaccinatörer skulle erbjudas vaccin. Sölvesborgs kommun valde därför att erbjuda vaccin till en av våra legitimerade sjuksköterskor som arbetar som vaccinatör, medarbetaren är även enhetschef inom hemtjänsten. Denna rutin har Folkhälsomyndigheten sedan en vecka tillbaka ändrat.

Viktigt att fortsätta följa rutiner

Även om man nu får sin andra dos vaccin så är det mycket viktigt att man fortsätter följa rutiner och riktlinjer, exempelvis vad det gäller skyddsutrustning.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut