Sölvesborgs kommun

Besöksförbudet förlängs ytterligare men vi planerar för att kunna öppna upp för säkra besök inom kort

Bild

Besöksförbudet på särskilda boenden förlängs till den 23 februari.

Besöksförbudet på de särskilda boendena i kommunen förlängs ytterligare till den 23 februari. Samtidigt planerar vi för att kunna öppna upp för säkra besök i takt med att våra äldre på särskilda boenden blir fullvaccinerade.

Sölvesborgs kommun har sedan den 3 december ett tillfälligt lokalt besöksförbud på samtliga särskilda boenden. Besöksförbudet har förlängts tidigare och nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att ytterligare förlänga besöksförbudet. Beslutet grundar sig i att det fortfarande finns en stor samhällsspridning av Covid-19, vilket gör att risken ökar för att det kommer in smitta även på våra verksamheter.

Besöksförbudet gäller från den 3 februari och fram till och med den 23 februari.

Vaccinering

Just nu är vi i full gång med att vaccinera brukare och medarbetare inom särskilda boenden. Under vecka 3 och 4 räknar vi med att alla brukare på våra särskilda boenden ska ha fått sin andra dos av vaccinet. Undantagna är de med pågående smitta. Detta innebär att vi inom den närmaste tiden kommer ha vaccinationsskydd inom flera av våra särskilda boenden.

Säkra besök

Vaccinationen mot Covid-19 gör att vi successivt kommer kunna öppna upp för säkra besök på våra särskilda boenden igen. I takt med att alla brukare på ett boende har vaccinationsskydd kan vi åter ta emot besök enligt de rutiner för säkra besök som vi skapade under hösten.

Vi har förberett anpassade besökslokaler på alla våra särskilda boenden där anhöriga kan träffa sin närstående på ett säkert sätt. När det blir aktuellt för säkra besök igen kommer vi informera om det.

Efter en lång period där vi haft besöksförbud på våra särskilda boenden ser vi nu fram emot att våra äldre får ett vaccinationsskydd mot Covid-19 så vi åter kan öppna upp för säkra besök säger Annelie Kjellström, omsorgschef.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut