Sölvesborgs kommun

Kombinerad när- och fjärrundervisning för Blekinges högstadie- och gymnasieelever fram till sportlovet

En tjej pluggar framför sin dator

Kombinerad när- och fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieelever fram till sportlovet. Foto: J.Kelly Brito via Unsplash

Fram till sportlovet kommer Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieskolor kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

– Blekinge har haft en mycket hög smittspridning under december och januari men läget börjar nu se lite bättre ut. Det är dock för tidigt att andas ut och det finns fortfarande risk att läget skulle kunna försämras igen om vi till exempel skulle få en spridning av den mera smittsamma varianten av covid-19. Region Blekinges smittskyddsenhet rekommenderar därför länets skolor att öppna för närundervisning etappvis för cirka 1/3 av eleverna på högstadiet och gymnasiet fram till sportlovet med nytt ställningstagande därefter, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Smittskydd Blekinge rekommenderar att cirka 30 procent av eleverna undervisas på plats på länets gymnasie- och högstadieskolor fram till sportlovet. Detta för att hinna utvärdera effekterna på smittspridningen i länet. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen.

Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet.

Så påverkas du i Sölvesborg

För högstadieelever i årskurs 7-9 på Bokelundskolan och Mjällbyskola innebär det att du har delvis distansundervisning fram till sportlovet vecka 8. Därefter får du ny information om hur undervisningen kommer att ske.

Det känns positivt att vi kan göra en succesiv återgång till närundervisning som är avvägd mot läget med smittspridningen. Upplägget på skolorna kommer att se olika ut, det handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers lärande och välmående med utgångspunkt från lokala förutsättningar, säger Per Theorin, verksamhetschef för grund- och förskola i Sölvesborgs kommun.

Elever och vårdnadshavare får mer information från sin skola via Infomentor.

Furulundsskolan har också valt att följa Smittskydd Blekinges rekommendation vilket innebär en gradvis övergång till närundervisning även där. Mer information hittar du på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sölvesborg Bromölla kommunalförbund, SBKF, kommer i veckan att fatta beslut om eventuell lunchersättning för gymnasieelevers distansperiod under januari. Vi återkommer med information så fort ett beslut är fattat.

Senast uppdaterad:

Skriv ut