Sölvesborgs kommun

Fortsatt distansundervisning för länets gymnasie- och högstadieelever

En person arbetar vid sin dator

Fortsatt distansundervisning på länets gymnasie- och högstadieskolor. Foto: J.Kelly Brito via Unsplash

 Blekinges kommunala gymnasie- och högstadieskolor fortsätter med distansundervisning fram till och med 29 januari 2021. Därefter sker en succesiv övergång till närundervisning.

På inrådan av Smittskydd Blekinge började elever i högstadiet vårterminen med distansundervisning då smittspridningstakten i Blekinge under december hade varit mycket hög. Sedan tidigare gällde distansundervisning för gymnasiet.

Idag lämnar Smittskydd Blekinge en ny rekommendation till länets gymnasie- och högstadieskolor om fortsatt distansundervisning en vecka till, då man fortfarande ser en hög smittspridning och väldigt hög belastning av sjukvården i länet. Samtliga kommunala huvudmän har valt att följa rekommendationen.

Med hänsyn till läget med fortsatt förhållandevis hög smittspridning och belastning inom sjukvården, behöver vi alla göra allt vi kan för att begränsa smittspridningen. Därför är min rekommendation att beslutet om distansundervisning förlängs ytterligare en vecka för både högstadie- och gymnasieelever i Blekinge, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö.

Påverkan för elever i Sölvesborgs kommun

I Sölvesborgs kommun innebär det för högstadieelever att Bokelundskolan 7-9 och Mjällby skola 7-9 förlänger sin distansundervisning. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. Elever och vårdnadshavare får mer information via Infomentor.

Smittskydd Blekinges rekommendation gäller även länets gymnasieskolor, och Furulundsskolan har valt att följa rekommendationen. Mer information hittar du på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på den gymnasieskola du går på för att hålla dig uppdaterad vad som gäller på din skola.

Sölvesborg Bromölla kommunalförbund har ännu inte fattat beslut om lunchersättning för gymnasieelevernas distansperiod under januari, men vi återkommer med information så fort ett beslut är fattat.

Senast uppdaterad:

Skriv ut