Sölvesborgs kommun

Ytterligare förlängt besöksförbud

Två damer på särskilt boende och en illustrerad stopphand framför

Förlängt besöksförbud gäller på våra särskilda boenden

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att ytterligare förlänga det tillfälliga besöksförbudet som gäller på samtliga särskilda boenden i Sölvesborgs kommun. Det förlängda besöksförbudet gäller från den 13 januari till och med den 2 februari.

Sölvesborgs kommun har sedan den 3 december ett tillfälligt lokalt besöksförbud på samtliga särskilda boenden. Besöksförbudet har förlängts tidigare och nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att ytterligare förlänga besöksförbudet. Beslutet grundar sig i att det fortfarande finns en stor samhällsspridning av covid-19, vilket gör att risken ökar för att det kommer in smitta även på våra verksamheter. 

Besöksförbudet gäller från den 13 januari och fram till och med den 2 februari.

Fortsätt att träffas digitalt

Det är viktigt att ha fortsatt kontakt för att må bra. Personal på våra boenden kan hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt. Det kan även finnas undantag som kan motivera ett besök.

Senast uppdaterad:

Skriv ut