Sölvesborgs kommun

Vaccination mot covid-19 igång

Bilden visar när sjuksköterskan sätter i vaccinet på armen

Evert Klintberg var den första att vaccineras på särskilt boende i Sölvesborgs kommun.

Under onsdag 30 december påbörjades vaccinering på särskilda boenden i Sölvesborgs kommun. Först ut var Evert Klintberg, 89 år.

Det här med vaccin, det är bra det säger Evert Klintberg, 89 år, som blev den första att bli vaccinerad i Sölvesborg.

Vaccinering pågår i full skyddsutrustning för ssk

Idag har alla hyresgäster, undantag de som har bekräftad eller som visar symtom på covid-19, erbjudits att vaccinerats på några av kommunens särskilda boenden. Vaccinationen är gratis och frivillig.

Vi följer den nationella prioriteringsordningen med att erbjuda vaccin till brukare och personal på våra särskilda boenden för äldre först. Hos oss är det våra egna sjuksköterskor som genomför vaccinationerna, som exempelvis Marielle Fridh som är med på bilden

- Det känns fantastiskt att vi äntligen kan erbjuda ett vaccinationsskydd till våra äldre. Nu kommer livet snart att kunna återgå till det normala efter denna långa isolering, säger Ina Gavard, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sölvesborgs kommun.

Senast uppdaterad:

Skriv ut