Sölvesborgs kommun

Region Blekinge förbereder för vaccination mot covid-19

Bild

Foto: Scandinav

Just nu arbetar Region Blekinge med att förbereda inför en säker och effektiv vaccinering mot covid-19 och har meddelat att de första symboliska vaccineringarna kommer påbörjas under mellandagarna. I Blekinge är Karlshamn först ut där två särskilda boenden för äldre kommer att kunna erbjuda vaccin till sina boende.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella prioriteringar som ska styra i vilken ordning vaccineringen ska göras. Vaccinationsdoserna går först och främst till personer som har det allra största behovet av skydd.

Prioriteringsordningen är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Vaccinet kommer sedan successivt till alla över 18 år. Det kommer att vara kostnadsfritt att vaccinera sig.

Information om hur vaccinationen ska gå till rent praktiskt kommer att finnas på 1177.se Länk till annan webbplats. och Region Blekinges andra webbplatser. Region Blekinge kommer löpande berätta om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen mot covid-19 går.

Viktigt att vara källkritisk

Var uppmärksam på att icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten lätt sprids i sociala mediekanaler. Var uppmärksam på vem som är källan till informationen om vaccin och att den bygger på evidensbaserad eller vetenskaplig fakta. På 1177.se finns faktagranskad, aktuell och säker information.

Senast uppdaterad:

Skriv ut