Sölvesborgs kommun

Budget 2021

Bild

Flygfoto över stadskärnan och Sölvesborgsbron Foto: Sölvesborgs kommun

På kommunfullmäktige den 23 november 2020 fattades beslut om att det blir Samstyrets budget som lägger grunden för kommunens verksamhetsinriktning under nästa år. Med anledning av den överenskommelse som slutits mellan samtliga partier i fullmäktige på grund av rådande pandemi presenterar Samstyret och Oppositionen respektive budget genom ett varsitt filmklipp istället för den sedvanliga politiska debatten under sammanträdet.

Det blev Samstyrets budget som röstades igenom på Kommunfullmäktige den 23:e november. Samstyret består av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet.

Oppositionen som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet yrkade avslag till Samstyrets budget och bifall till oppositionens förslag till budget 2021 med tillhörande investeringsbudget.

2021 års budget

- Det här är en budget där fokus ligger på kärnverksamheterna och på hur vi ska kunna utveckla Sölvesborgs kommun på ett positiv sätt även i framtiden säger Louise Erixon kommunstyrelsens ordförande.

Prioriterande områden i budgeten är tryggheten där 1,5 miljoner kr är avsatta för att kunna bygga ut kameraövervakningen i kommunen. Tidigare satsningar på ronderande väktare och patrullerande ordningsvakter ligger kvar samt ett utökat anslag till brottsofferjouren.

- Vår budget är ett verktyg för att kunna implementera punkterna i det handlingsprogram som vi antog när vi tog över styret i Sölvesborgs kommun säger Louise.

Vägen mot en digitaliserad äldreomsorg är påbörjad därför får Omsorgsnämnden medel för att kunna bygga ut det trådlösa nätverket på särskilda boenden för att kunna uppgradera trygghetslarmen till digitala trygghetslarm överallt. I budgeten för Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasienämnden ligger medel för drogtester och för Barn- och utbildnings del budget för utökad städning av kommunens lokaler, idrottshallar och idrottssalar. Budgeten för 2021 innehåller även en satsning på en fotbollsakademi på Bokelundskolan i samarbete med Mjällby AIF.

Utöver detta finns det medel för att kunna fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa kommunala anläggningar och badplatser, ett firande av Tingshuset som fyller 100 år och utökat medel för att kunna anordna fler föreläsningar på biblioteket.

Investeringsbudgeten för Sölvesborgs kommun för 2021 ligger på ca 95 miljoner kronor. Några större investeringar under året är byggnation av ny förskola på Markgatan, tillbyggnad av Hjortakroksskolan, ombyggnad av Resecentrum gällande vägar och gator samt en förstärkning av innerhamnskajen.

Samstyrets budget för 2021 i sin helhet. , 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Samstyrets presentation av budget 2021

Oppositionens presentation av budget 2021

Politisk överenskommelse för att minska smittspridningen av Covid-19

Inför kommunfullmäktie den 23 november 2020 kom samtliga partier i fullmäktige överens om ett antal åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19.

  • Fullmäktiges sammanträde får inte vara längre än max två timmar. För att kunna begränsa mötestiden kommer endast yrkanden tillåtas på sammanträdet. Skriftiga yrkanden och reservationer lämnas in till kommunsekretariatet i efterhand.
  • För att det politiska budskapet ändå ska nå ut har man beslutat att Sölvesborgs kommun i sina kanaler ska bistå styret och oppositionen med, att på ett likvärdigt sätt, nå ut med respektive budskap. Detta kommer ske genom både text och film. Informationen kommer publiceras på Sölvesborgs kommuns hemsida.
  • Fullmäktige äger rum i Furulundskolans aula som precis som tidigare är anpassad för att minska trängsel och utrustat med handsprit för god hygien. Munskydd kommer finnas på plats för de deltagare som vill använda det.

Kvittning

Sedan tidigare råder kvittning i fullmäktige. En överenskommelse partierna i Sölvesborgs kommuns fullmäktige gjorde i våras med anledning av pandemin. Överenskommelsen gäller tillsvidare och innebär att man kvittar ner det totala antalet närvarande politiker vid kommunfullmäktiges sammanträden till 26 st. Där Samstyret har 14 ledamöter på plats och oppositionspartierna har 12 st.

Senast uppdaterad:

Skriv ut