Sölvesborgs kommun

Skärpta nationella råd och fortsatt allvarligt läge i Sölvesborg

Bild

Flaggstänger med Region Blekinges flagga.

Spridningen av Covid-19 fortsätter i Sölvesborgs kommun. Från och med måndag 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och i Sölvesborgs kommun hanteras situationen fortsatt med stor respekt och försiktighet för att bidra till att minska smittspridningen.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Dessa ersätter de skärpta regionala råden i Blekinge.

Alla har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen.

Det är Folkhälsomyndigheten som inför de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden, och de omfattar bland annat att:

  • vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, som att stanna hemma om man har symtom på covid-19, tvätta händerna noga och ofta samt hålla dig informerad om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge.
  • begränsa nya nära kontakter.
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
  • resa på ett sätt som minimerar risk för smitta.
  • bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risk för smitta. I Sölvesborgs uppmanas du att vara aktiv utomhus eller hemma.

Läs om de skärpta nationella föreskrifterna på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Simhall, ishall, idrottshallar och idrottsanläggningar fortsatt stängda i Sölvesborg

Sedan tidigare är idrottshallar, idrottsanläggningar, ishallen och kommunens del i simhallen på Victoriabadet stängda i Sölvesborgs kommun med undantag för skolverksamhet, professionell idrott och organiserad träning för barn/unga födda 2005 eller senare. Det beslutet gäller fortsatt och fram ill den 10 januari 2021.

Läs mer om vilka lokala åtgärder Sölvesborgs kommun vidtagit för att minska risken för smittspridning av Covid-19. 

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut