Sölvesborgs kommun

Förlängt besöksförbud på särskilda boenden

Sölvesborgs kommun får förlängt besöksförbud på kommunens särskilda boenden fram till den 22 december.

Den 19 november fattade Regeringen beslut om att ge Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden.

Samtidigt startade Folkhälsomyndigheten arbetet med att ta fram en process för hur bedömningen av behov av besöksförbud ska gå till. Man meddelade då att den processen skulle vara på plats den 14:e december. Under tiden för utredningen öppnade Folkhälsomyndigheten upp möjligheten för ett tillfälligt förbud för de kommuner som ansåg sig ha behov av detta.

Sölvesborgs kommun valde då att ansöka om tillfälligt besöksförbud för att förebygga en smittspridning på de särskilda boendena och värna om riskgruppen äldre. Detta beviljades och kom att gälla från och med 3 december till och med lördag 12 december.

Sölvesborgs kommun har nu ansökt om, och fått beviljat, ett förlängt lokalt besöksförbud för kommunens alla särskilda boenden och kortidsplatser till och med 22 december.

Under perioden med tillfälligt besöksförbud har smittspridningen ökat i Sölvesborgs kommun och vi har fortsatt fall inom verksamheten säger Omsorgens förvaltningschef Annelie Kjellström. Därför är det av fortsatt vikt att besöksförbudet förlängs.

Vår förhoppning är fortfarande att denna åtgärd ska öppna upp möjligheten för våra äldre att få besök av sina nära och kära under jul och nyår.

Undantag från besöksförbudet kan göras för viktiga besök såsom besök i livets slutskede och andra prioriterade besök. Kontakt måste då ske med verksamhetschef som fattar beslut om undantag.

Beslut om ansökan av besöksförbud är taget av Omsorgsförvaltningen med stöd av Omsorgsnämndens ordförande.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut