Sölvesborgs kommun

Pälsningen av mink avslutad

Bild

Smitta av coronavirus hos minkanläggningar. Foto: Pixaby

Jordbruksverket meddelar nu att pälsningen på landets minfarmar är avslutad och att cirka 85 procent av de minkar som hålls för pälsproduktion har avlivats. Samtliga besättningar har också undersökts för coronavirus men inga nya fall på mink har rapporterats sedan den 13 november.

Jordbruksverket meddelade i ett pressmeddelande under torsdagen att pälsningen på landets minkfarmar som pågått sedan i början av november nu är avslutad och att sammanlagt 550 000 av de minkar som hålls för pälsproduktion har avlivats.

–Efter pälsningen finns cirka 90 000 djur kvar. Jordbruksverkets bedömning är att risken för nya utbrott av Sars-CoV-2 på mink därmed är lägre, eftersom det är färre människor som kommer att gå in i besättningarna och man dessutom kan ha glesare bland djuren, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Restriktioner för samtliga minkfarmer

Jordbruksverket beslutade den 5 november om restriktioner för samtliga svenska minkfarmer.

–Syftet med restriktionerna är att förhindra smitta till minkarna och att smitta förs ut från besättningarna. Jordbruksverket har arbetat nära minknäringen för att säkra att alla vet vad restriktionerna innebär och hur de ska följas. Under förra veckan har vi även gjort tillsynsbesök på minkfarmer i Blekinge för att följa upp hur restriktionerna följs säger Håkan Henrikson.

Inte samma virusvariant hos svenska och danska minkar

Samtidigt meddelande Folkhälsomyndigheten på sin hemsida att den övervakning av viruset hos mink för jämförelse med eventuella fall av covid-19 hos människor som pågått under hösten inte visat samma virusvariant som man upptäckt hos de danska minkarna.

Mer information om övervakning av virus hos mink på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Risken för smittspridning bedöms ha minskat

Folkhälsomyndigheten bedömmer nu att risken för vidare smittspridning till och från mink bedöms ha minskat i och med Jordbruksverkets restriktioner för att minska smittan och det faktum att pälsningen nu är avslutad och att minkbesättningarna därmed har minskat avsevärt.

Mer information finns på respektive myndighets hemsida:

Miljöförbundet Blekinge Väst

Miljöförbundet bedriver tillsyn på de delar som faller under förbundets tillsynsansvar och som rör animaliska biprodukter. De kan rapportera att inga allvarliga brister hittills har konstaterats.

Miljöförbundet Blekinge Västs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket

Jordbruksverkets viktigaste fokus är att upprätthålla livsmedelsförsörjningen och djurens hälso- och sjukvård.

Jordbruksverkets frågor och svar kopplat till covid-19 Länk till annan webbplats.

SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt

SVA har under hösten 2020 påbörjat en övervakning av sjukdomsläget hos landets minkfarmar. Minkfarmar från hela landet uppmanas att löpande skicka in minkar till SVA för undersökning. Dessa provtas och analyseras för att avgöra om de har varit smittade av SARS-CoV-2. Aktuella resultat presenteras på SVA:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVA:s information om covid-19 och minkar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens information om smitta från och till djur Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut