Sölvesborgs kommun

Besöksstopp på kommunens särskilda boenden

Två damer på särskilt boende och en illustrerad stopphand framför

Besöksstopp på kommunens särskilda boenden

Från och med den 11 november gäller skärpta regionala råd om covid-19 i Blekinge. Därför inför Sölvesborgs kommun ett tillfälligt lokalt besöksstopp på våra särskilda boenden för att skydda våra äldre och mest utsatta från att smittas. Det finns undantag som kan motivera ett besök, men vi vädjar till er att orka vänta och hålla ut.

Omsorgsnämndens ordförande Robert Lindén har på delegation fattat beslut om besöksstopp på särskilda boenden som bedrivs i kommunens regi mellan 16 – 22 november. På omsorgsnämndens möte den 19 november kan beslut fattas om besöksstopp som gäller mellan 23 november till 7 december.

- Det är tråkigt men nödvändigt att nu fatta beslut om ett besöksstopp. Smittspridningen ökar i kommunen och har nu även tagit sig in på boende. Därför är det viktigt att vi vidtar striktare åtgärder för att skydda våra gamla och sjuka, och då är ett besöksstopp ett viktigt instrument för det. Alla liv som kan räddas är av största betydelse och jag hoppas att alla anhöriga har förståelse för det och respekterar vårt beslut, säger Robert Lindén, omsorgsnämndens ordförande.

I ren juridisk mening kan inte Sölvesborgs kommun införa ett besöksförbud som lagarna är skrivna just nu. Men kommunen ska undersöka möjligheterna att återinföra besöksförbud på särskilda boenden, efter beslut av krisledningsnämnden.

Träffas digitalt

- Vi förstår att det för boende och anhöriga känns ledsamt och oroligt med ett besöksstopp, men det är en försiktighetsåtgärd eftersom de boende är en riskgrupp för sjukdomen, förklarar André Jönsson, verksamhetschef för särskilda boenden och hälso- och sjukvården.

Personalen kommer att hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt.

Om du som anhörig har frågor kontaktar du det boende där du har en anhörig eller vän för mer information.

Tack till dig som anhörig för visad förståelse i denna situation.

Senast uppdaterad:

Skriv ut