Sölvesborgs kommun

Smitta på kommunens boende

Sölvesborgs kommun har konstaterat att brukare inom kommunens särskilda boende har testat positivt för Covid-19.

Sölvesborgs kommun har konstaterad smitta av Covid-19 på kommunens särskilda boende, smittan berör både personal och brukare. Nu vidtas åtgärder för att begränsa smittspridningen och säkerställa god vård och omsorg.

Begränsa smittspridning

Samtliga medarbetare är medvetna om gällande rutiner och riktlinjer för att skydda brukare och sig själv som anställd.

Brukare med symtom isoleras från övriga boenden och får så kallad kohort-vård. I Sölvesborgs kommun innebär det att smittade brukare flyttas till en särskild enhet och vårdas där så länge hens behov finns.

Vid en smitta kontaktas anhöriga samt övriga på berört boende och deras anhöriga.

  • Smittspridningen ökar i hela landet och så även i Sölvesborgs kommun. Vi beklagar att vi nu har smittan inom kommunens boende säger Annelie Kjellström, förvaltningschef omsorgen. Vi jobbar intensivt för att på bästa sätt minimera smittspridningen och följer den lagstiftning och de rekommendationer som finns.

Utöver detta avråder kommunen sedan en tid tillbaka från besök på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden, istället uppmanas anhöriga att ringa. Varje brukare har tillgång till en surfplatta och personalen hjälper till med facetime och skype-samtal.

Personalen har utökad skyddsutrustning, som de tränats i att använda, vid konstaterad smitta och provtagning, och personalen som vårdar den sjuke tar inte hand om friska brukare.

Av sekretess och respekt går Sölvesborgs kommun inte in på de enskildas hälsostatus utan kan enbart informera om att brukare har testats positivt för covid-19.

Senast uppdaterad:

Skriv ut