Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 45

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

 Pandemin är inte över – nu håller vi i och håller ut för att fler inte ska insjukna, för att skydda personer i riskgrupper och för att fler inte ska vårdas på IVA. Tack för att du orkar och hjälper till!

Spridningen ökar globalt, nationellt och även regionalt.

Region Blekinge rapporterar 1 156 bekräftade covid-19 fall i Blekinge fredag 6 november (kl. 14.00), sju vårdas på sjukhus varav två på IVA. 19 avlidna på grund av covid-19. I Sölvesborgs kommun har vi just nu exakt 100 bekräftat smittade.

Publikgränsen på max 50 personer vid offentliga sammankomster kvarstår i Blekinge fram till och med den 30 november och kan därefter förlängas utifrån hur smittspridningen utvecklar sig. Beslutet har fattats av Länsstyrelsen Blekinge, på inrådan av Smittskydd Blekinge för att skydda personer som riskerar att bli allvarligt sjuka så det blir en ökad belastning för slutenvården i länet.

Den 3 november började Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter om åtgärder för att minska smittspridning och trängsel på serveringsställen att gälla. Antalet personer i ett sällskap begränsas nu till åtta personer och det tidigare rådet om gränsen på en meter blir nu istället en regel.

Personer som är över 16 år och som har symtom uppmanas att testa sig. Läs mer om provtagning och beställ ditt egenprov på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

När en person i ett hushåll har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Läs mer om förhållningsregler vid familjekarantän på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, men vi kommer inte längre ha inne studenter bland personalstyrkan på våra särskilda boenden.

Besöksförbudet på våra särskilda boenden är hävt sedan 1 oktober men utifrån den negativa utvecklingen av ökat antal smittade av covid-19 avråder vi från och med lördag 31 oktober från besök på kommunens särskilda boenden. I och med det är även frisör- och fotvårdsbesök pausade om det inte är behov av medicinska skäl.

Guldkanten har öppnat upp för seniorer som känner sig ensamma i dessa tider att ringa och prata en stund på onsdagar mellan 10.00–12.00 på nummer 0721- 58 18 90

Café Duvan har öppet för två bokningsbara tider varje vardag. Läs mer om café Duvan här. Länk till annan webbplats.

Mötesplatserna har även öppnat upp för fler aktiviteter för seniorer både inomhus och utomhus. Läs mer om bokningsbar balans- och sitträning här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om utomhusaktiviteterna här. Länk till annan webbplats.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symtom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

Personal använder en enklare variant av munskydd vid all patientnära kontakt inom två meter men även vid kontakt mellan medarbetare, förutom inom barnverksamheten inom funktionshinderomsorgen.

Tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror fortsätter för dem som är i behov av det för att skydda våra riskgrupper.

Tillgången på skyddsutrustning är god och tryggad under ett antal månader framöver.

Förskola och skola

Förskoleverksamhet och undervisning på grundskola bedrivs som vanligt. Läs mer om vilka riktlinjer som gäller i för- och grundskola här. Länk till annan webbplats.

Skolinspektionen har granskat ett antal skolor i Sverige under höstterminen 2020 för att se vilken beredskap man haft för hantera coronapandemin. Bokelundsskolan är en av dem som inspekterats och får toppbetyg i alla områden man granskat. Läs mer om Skolinspektionens granskning här. Länk till annan webbplats.

Gymnasiet Furulundsskolan har flexibel undervisning för årskurs 2 och 3 för att begränsa smittorisken ännu mer.

Fritid

Bibliotek och musikskolan är öppet i anpassade former. Bibliotekets utökade service med utkörning av böcker till personer över 70 år och i riskgrupper fortsätter.

Vi har precis genomfört ett anpassat kulturkalas. Tack till alla besökare som tog ansvar och som gjorde det möjligt ha evenemanget i år.

Årets julmarknad är inställd på grund av rådande omständigheter.

Undviker resor och fysiska möten

För att minska risken för smittspridning har kommunen uppdaterade riktlinjer och en checklista för säkra möten. Medarbetare ska undvika möten och resor som inte är nödvändiga och i den mån det går hålla mötet digitalt. Vid fysiska möten är det viktigt att använda sig av checklistan och ha riskreducerande åtgärder på plats, som exempelvis att deltagarna kan hålla avstånd och hålla en god handhygien.

Håll i och håll ut

Följ fortsatt de restriktioner och riktlinjer som finns. Det är viktigt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk, testa dig vid symtom och undvik sociala kontakter.

Senast uppdaterad:

Skriv ut