Sölvesborgs kommun

Flexibel undervisning för årskurs 2 och 3 på Furulundsskolan gäller från måndag 14 september

Bilden visar skylten vid ingången till Furulundsskolan

Från och med måndag 14 september blir det flexibel undervisning på Furulundsskolan. Foto: Sölvesborgs kommun

Utgångspunkten inför höstens termin var att all undervisning ska bedrivas på plats med hjälp av anpassningar för både elever och personal. Från och med måndag 14 september kommer viss undervisning ske på distans för årskurs 2-3 för att minska smittspridningen.

- Trots många bra anpassningar, som ligger kvar för hösten, så har det funnits situationer där det varit svårt för elever och lärare att hålla avstånd i korridorer, matsal och vissa lektionssalar. Det viktigaste för oss är att elever och lärare har en trygg och säker miljö i sin undervisning och därför väljer vi att göra ännu fler anpassningar. Därför kommer vi från måndag 14 september införa en flexibel undervisning för årskurs 2-3, säger Roger Svanberg, utbildningschef, Furulundsskolan.

Prioritet att årskurs 1 får undervisning på plats

Årskurs 1 kommer att prioriteras att ha undervisning på plats. Även elever som läser på introduktionsprogram, språkintroduktion och gymnasiesärskolan kommer att ha all sin undervisning på skolan.

För årskurs 2 och 3 kommer klassrumsundervisning att kombineras med undervisning på distans. För att minska trängsel kommer klasser i årskurs 2 och 3 turas om att ha undervisning på skolan vissa dagar och andra dagar på distans. Distansundervisningen kommer att följa ordinarie schema.

- Alla elever och program har inte samma förutsättningar och undantag från beslutet kan förekomma. Som elev och vårdnadshavare får man mer information från ansvarig rektor, säger utbildningschef Roger Svanberg.

Lunchlådor erbjuds till Furulundsskolans studenter

De elever som har distansundervisning kommer erbjudas lunchlådor att hämta från Furulundsskolans matsal dagen innan sin distansundervisningsdag. Erbjudandet om lunch gäller enbart student vid Furulundsskolan, övriga hänvisas till skolan man är inskriven och studerar.

Det är viktigt att hålla i och hålla ut

På Furulundsskolan har man redan gjort ett antal anpassningar för elever och lärare utifrån rekommendationer av Folkhälsomyndigheten och Skolverkets anvisningar.

Ta del av anpassningarna som skett på Furulundsskolan. Länk till annan webbplats.

Det är fortsatt viktigt att vi alla håller i och håller ut och tar sitt personliga ansvar under hösten för att minska smittspridningen, säger Roger Svanberg, utbildningschef, avslutande.

Beslutet om flexibel undervisning gäller tills vidare, men kan snabbt ändras om andra råd från Folkhälsomyndigheten ges eller nya direktiv från Skolverket kommer. Elever och vårdnadshavare har informerats via VKlass.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad:

Skriv ut