Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 36

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 610 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 4 september (kl. 14.00), fyra vårdas på sjukhus varav två på IVA. 17 avlidna på grund av Covid-19. I Sölvesborgs kommun har vi just nu 23 bekräftat smittade.

Region Blekinge ser tendenser till ökad smittspridning i samhället och man följer utvecklingen noga. Personer som är över 16 år och som har symtom uppmanas att testa sig. Läs mer om provtagning och beställ ditt egenprov på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Inom Sölvesborgs kommun har vi en stabil sjukfrånvaro med låg påverkan hos verksamheterna.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård.

Vi erbjuder fortsatt möjlighet att ta emot besök av anhöriga på våra särskilda boende. Besöken sker utomhus med en plexiglasskiva och vår personal är på plats under besöken för att se till att restriktionerna följs och inga risker tas.

Frisörer kommer till våra särskilda boenden och genomför trygga frisörbesök för våra hyresgäster.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

Personal använder en enklare variant av munskydd vid all patientnära kontakt inom två meter men även vid kontakt mellan medarbetare, förutom inom barnverksamheten inom funktionshinderomsorgen.

Tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror kommer fortsätta året ut för dem som är i behov av det för att skydda våra riskgrupper.

Tillgången på skyddsutrustning är god och tryggad under ett antal månader framöver.

Förskola och skola

Undervisning är igång i både grund- och gymnasieskola. Förskoleverksamheten bedrivs som vanligt.

Från och med måndag 14 september kommer årskurs 2 och 3 på Furulundsskolan ha flexibel undervisning för att begränsa smittorisken ännu mer.

Fritid

Beslut har tagits om att biblioteket och musikskolan kommer att öppna upp igen. Vi kommer att kommunicera ut det på hemsidan när anpassningar som behöver göras är iordning. Bibliotekets utökade service med utkörning av böcker till personer över 70 år och i riskgrupper fortsätter.

Sölvesborgs näringslivsdag som var planerad att genomföras den 11 september har ställts in, men med förhoppning om att kunna genomföras under våren 2021 istället.

Nudging - det ska vara lätt att göra rätt

Vår e-tjänst där medborgare och besökare kan berätta för oss hur man upplever att rekommendationerna efterföljs på olika platser i Sölvesborgs kommun är fortfarande igång. Tipsen kommer hjälpa oss att identifiera platser i kommunen där det är svårt att hålla avstånd. E-tjänsten hittar du här. Länk till annan webbplats.

Sölvesborgs kommun gör vad vi kan för att förse kommuninvånarna och besökare med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende. Vi har tagit fram olika typer av material med budskap om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd. Du kan fritt ta del av materialet och skriva ut det som passar för dig och din verksamhet.

Håll i och håll ut

Följ fortsatt de restriktioner och riktlinjer som finns. Det är viktigt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk, testa dig vid symtom och undvik sociala kontakter framförallt om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut