Sölvesborgs kommun

Påverkan på Sölvesborgs bibliotek, musikskola och fritidsgårdar

Bild

Fritidsgårdarna öppnar upp, musikskolan bedrivs till viss del digitalt och biblioteken håller stängt för besökare tillsvidare.

Sedan den 23 mars har Biblioteken i Sölvesborgs kommun, fritidsgårdarna och musikskolan varit stängda för besökare och elever. Fritidsgårdarna som under sommaren bedrivit verksamheter utomhus börjar från och med 16 augusti sin vanliga verksamhet i befintliga lokaler. Musikskolan kommer bedriva viss verksamhet digitalt och bliblioteken fortsätter vara nedstänga för besökare men erbjuder beställning och utkörning av böcker.

För att bidra till minskad smittspridning och värna om särskilda riskgrupper har Fritids- och kulturnämnden, via ordförandebeslut, tagit ovan nämnda beslut. Beslutet gäller från och med 16 augusti och tills vidare.

Bibliotek - utökad service

För att upprätthålla bibliotekets verksamhet till våra medborgare erbjuder vi beställning och avhämtning av böcker och medier. Till personer över 70 år och i riskgrupper erbjuder vi utkörning av böcker.

  • Beställning av böcker till personer över 70 år och i riskgrupper görs via telefon eller e-post till biblioteket, vardagar mellan kl. 10 -16. Utkörning sker ett tillfälle per vecka.

E-post: biblioteket@solvesborg.se
Telefon: 0456- 81 68 52 alternativt 0456- 81 68 54

Senast uppdaterad:

Skriv ut