Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 30

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

 Region Blekinge rapporterar 480 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 24 juli (kl. 13.30), fyra vårdas på sjukhus varav en på IVA. 14 avlidna på grund av Covid-19. I Sölvesborgs kommun har vi just nu 16 bekräftat smittade.

Läget är lugnt i länet men trots det är det viktigt att hålla i och hålla ut de restriktioner och rekommendationer som finns så att vi inte hamnar i ett annat läge.

På måndag återupptar Region Blekinge sin tidsbeställda egenprovtagning för covid-19 igen. Detta efter en paus för byte av laboratorium för analysen av egenprovtagningen. Orsaken till laboratoriebytet var att en alltför hög andel av proverna i det förra laboratoriet inte gav analysresultat. Läs mer om provtagning och beställ ditt egenprov på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Inom Sölvesborgs kommun har vi en stabil sjukfrånvaro med låg påverkan hos verksamheterna.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård. Vi är nu i en semesterperioden där vi har rekryterat enligt plan med viss extraanställd personal. Vi har beredskap för hög sjukfrånvaro bland personalen och brukare.

Vi erbjuder fortsatt möjlighet att ta emot besök av anhöriga på våra särskilda boende. Besöken sker med en plexiglasskiva och vår personal är på plats under besöken för att se till att restriktionerna följs och inga risker tas.

Just nu har vi en intresseanmälan ute för frisörer att komma till våra särskilda boenden och genomföra trygga frisörbesök för våra hyresgäster.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

Personal använder en enklare variant av munskydd vid all patientnära kontakt inom två meter men även vid kontakt mellan medarbetare. Om en brukare besökt eller varit inlagd på sjukhus använder personalen även alltid visir eller skyddsglasögon vid besök.

Tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror fortsätta även under sommaren, men har haft uppehåll under veckan som gått. För att klara bemanningen under semesterperioden har personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och Sölvesborg Energi stärkt upp projektet. Vi hoppas på förståelse om andra, icke-akuta, åtgärder kan dröja på grund av detta. Att skydda riskgruppen äldre är ett inriktningsbeslut som Sölvesborgs kommun arbetat med ända från start och alltså ett prioriterat arbete för hela Sölvesborgs kommuns koncern.

Tillgången på skyddsutrustning är god och tryggad under ett antal månader framöver.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola är fortsatt stabilt.

Fritid

Denna veckan började projektet TIC - trygg i centrum, som är vår sommarsatsning för att öka vuxennärvaron på stan och skapa en trygg utomhusmiljö för ungdomar att vistas i. TIC arrangeras i samverkan med föreningslivet. Läs mer om TIC här.

Missa inte vår tävling Hemsterturen, den pågår hela sommaren fram till den 21 augusti. Cykla, vandra eller färdas med bil, och hitta rätt plats till rätt bild, med hjälp av en karta. Läs mer om hemesterturen här. Länk till annan webbplats.

Toaletterna vid våra badplatser som sköts av kommunen rustas med alcoskum så att besökare kan sköta handhygienen. Det finns även omklädningsbås på vissa av våra stränder.

Biblioteken fortsätter med hemkörning och utlämning av böcker under sommaren.

Sommarlovsaktiviteterna är i full gång och de är anpassade efter rådande situation och bedrivs utomhus. Hela sommarlovsprogrammet hittar du här. Länk till annan webbplats.

Nudging - det ska vara lätt att göra rätt

Vår e-tjänst där medborgare och besökare kan berätta för oss hur man upplever att rekommendationerna efterföljs på olika platser i Sölvesborgs kommun är fortfarande igång. Tipsen kommer hjälpa oss att identifiera platser i kommunen där det är svårt att hålla avstånd. E-tjänsten hittar du här. Länk till annan webbplats.

Sölvesborgs kommun gör vad vi kan för att förse kommuninvånarna och besökare med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende. Vi har tagit fram olika typer av material med budskap om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd. Du kan fritt ta del av materialet och skriva ut det som passar för dig och din verksamhet.

Håll i och håll ut

Följ fortsatt de restriktioner och riktlinjer som finns. Det är viktigt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk och undvik sociala kontakter framförallt om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut