Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 28

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

 Region Blekinge rapporterar 470 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 10 juli (kl. 14.00), fem vårdas på sjukhus varav en på IVA. 14 avlidna på grund av Covid-19. I Sölvesborgs kommun har vi just nu 15 bekräftat smittade.

Denna veckan började Region Blekinges tidsbeställda egenprovtagning för covid-19 och provtagningsplatsen i Sölvesborg öppnade i onsdags. Läs mer om provtagning och beställ ditt egenprov på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Inom Sölvesborgs kommun har vi en stabil sjukfrånvaro med låg påverkan hos de flesta verksamheterna.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård. Vi är nu i en semesterperioden där vi har rekryterat enligt plan med viss extraanställd personal. Vi har beredskap för hög sjukfrånvaro bland personalen och brukare.

Vi erbjuder fortsatt möjlighet att ta emot besök av anhöriga på våra särskilda boende. Besöken sker med en plexiglasskiva och vår personal är på plats under besöken för att se till att restriktionerna följs och inga risker tas.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

Personal använder en enklare variant av munskydd vid all patientnära kontakt inom två meter men även vid kontakt mellan medarbetare. Om en brukare besökt eller varit inlagd på sjukhus använder personalen även alltid visir eller skyddsglasögon vid besök.

Tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror fortsätta även under sommaren, med uppehåll under vecka 30.För att klara bemanningen under semesterperioden stärker personal från samhällsbyggnadsförvaltningen upp. Även personal från Sölvesborg Energi kommer köra dagligvaror under sommaren. Vi hoppas på förståelse om andra, icke-akuta, åtgärder kan dröja på grund av detta. Att skydda riskgruppen äldre är ett inriktningsbeslut som Sölvesborgs kommun arbetat med ända från start och alltså ett prioriterat arbete för hela Sölvesborgs kommuns koncern.

Tillgången på skyddsutrustning är god och tryggad under ett antal månader framöver.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola är fortsatt stabilt, och under veckan sammanslogs förskolor och fritidshem.

Fritid

Förra veckan började vår tävling Hemsterturen, den pågår hela sommaren fram till den 21 augusti. Cykla, vandra eller färdas med bil, och hitta rätt plats till rätt bild, med hjälp av en karta.

Läs mer om hemesterturen här.

Toaletterna vid våra badplatser som sköts av kommunen rustas med alcoskum så att besökare kan sköta handhygienen. Uppsättning av särskilda behållare påbörjas senast nästa vecka.

En ny tillfällig lag och ny förordning från Folkhälsomyndigheten ska förebygga trängsel på krogen. Lagen innebär att kommunen får ta över hela ansvaret för tillsynen av hur restauranger, krogar och barer uppfyller lagkraven för att minska smittspridningen av covid-19. För vår del är det Miljöförbundet som ansvarar för tillsyn och dialog med serveringsställen.

Biblioteken fortsätter med hemkörning och utlämning av böcker under sommaren.

Sommarlovsaktiviteterna är i full gång och de är anpassade efter rådande situation och bedrivs utomhus. Hela sommarlovsprogrammet hittar du här.

Nudging - det ska vara lätt att göra rätt

I veckan lanserade vi en e-tjänst där medborgare och besökare kan berätta för oss hur man upplever att rekommendationerna efterföljs på olika platser i Sölvesborgs kommun. Tipsen kommer hjälpa oss att identifiera platser i kommunen där det är svårt att hålla avstånd. Men vi kan inte lova någon åtgärd på platsen då Sölvesborgs kommun inte kan avhysa folk för att det är trångt på en plats.

E-tjänsten hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sölvesborgs kommun gör vad vi kan för att förse kommuninvånarna och besökare med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende. Under veckan har skyltar som påminner om att hålla avstånd på de kommunala lekplatserna satts upp.

Vi har tagit fram olika typer av material med budskap om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd. Du kan fritt ta del av materialet och skriva ut det som passar för dig och din verksamhet.

Håll i och håll ut

Följ fortsatt de restriktioner och riktlinjer som finns. Det är viktigt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk och undvik sociala kontakter framförallt om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut