Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 26

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 402 bekräftade smittfall i Blekinge måndag 22 juni (kl. 11.00), 12 vårdas på sjukhus varav två på IVA. Nio avlidna på grund av Covid-19.

Antalet fall i Blekinge fortsätter öka i betydligt högre takt än tidigare och i Sölvesborg har vi just nu 11 bekräftat smittade. Efter en lång vår med restriktioner och anpassningar är det nu viktigare än någonsin att fortsatt följa dessa och att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Inom Sölvesborgs kommun har vi en stabil sjukfrånvaro med något större påverkan på vissa verksamheter.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård. Vi går nu in i semesterperioden där vi har rekryterat enligt plan med viss extraanställd personal. Vi har beredskap för hög sjukfrånvaro bland personalen och brukare.

Regeringen meddelade under förra veckan att besöksförbudet på äldreboenden förlängs till och med 31 augusti. I Sölvesborg har vi besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda men personalen arbetar med aktiviteter för våra äldre.

Vi erbjuder fortsatt möjlighet att ta emot besök av anhöriga på våra särskilda boende. Besöken sker med en plexiglasskiva och vår personal är på plats under besöken för att se till att restriktionerna följs och inga risker tas.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

Personal inom omsorgen använder visir eller skyddsglasögon vid besök hos brukare som besökt eller varit inlagda på sjukhus. Detta oavsett om de varit på dagsbesök, kontroll eller varit inlagda.

Sedan en tid tillbaka använder omsorgens personal den enklare varianten av munskydd vid all patientnära kontakt inom två meter, nu även vid kontakt mellan medarbetare.

Tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror fortsätta även under sommaren, med uppehåll under vecka 30.

Tillgången på skyddsutrustning är god och tryggad under ett antal månader framöver.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola är fortsatt stabilt, men variationer förekommer mellan enheterna. Minskat barnantal på grund av sommarlov för våra barn och ungdomar. Beredskap finns för högre sjukfrånvaro bland personal.

Fritid

Biblioteken fortsätter med hemkörning och utlämning av böcker under sommaren.

Fritidsgårdsverksamheten har öppnat upp igen och sommarlovsaktivitetsprogrammet har startat. Aktiviteterna är anpassade efter rådande situation och kommer bedrivas utomhus.

Hela sommarlovsprogrammet finns på http://solvesborg.se/sommarlov Länk till annan webbplats.

Reserestriktionerna är nu hävda och det är fritt att resa inom Sverige för människor som är symptomfria.

Nudging - det ska vara lätt att göra rätt

Sölvesborgs kommun gör vad vi kan för att förse kommuninvånarna och besökare med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende. Du kan fritt ta del av materialet och skriva ut det som passar för dig och din verksamhet.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

Vi vill tacka alla de volontärer som har anmält sig till att hjälpa till. FRG (Frivilliga resursgruppen) har genomför intervjuer med alla för att de ska vara klara för uppdrag om och när behov uppstår. I och med att vi nu går in i en semesterperiod kan ju förutsättningarna ändras, glöm inte att anmäla det till FRG. Du som känner att du har lite mer tid över under sommaren är välkommen att anmäla dig via anmäl vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Håll i och håll ut

Följ fortsatt de restriktioner och riktlinjer som finns. Det är viktigt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk och undvik sociala kontakter framförallt om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut