Sölvesborgs kommun

Ny försiktighetsåtgärd inom omsorgens verksamheter

Bilden visar ett munskydd det står covid19 på

Nya rutiner efter besök och inskrivning på sjukhus.

 Vi är måna om din hälsa och gör allt vi kan för att skydda dig från smittspridning. Därför vill vi att du som har någon form av etablerad insats från omsorgsförvaltningen berättar för oss om du har besökt eller varit inskriven på ett sjukhus. Eftersom smittspridning visat sig förekomma på sjukhus, kommer vi att vidta extra försiktighetsåtgärder då vi träffar dig efter ditt sjukhusbesök.

Detta gör vi för att du och andra kommuninvånare ska känna dig trygga när ni får insatser av vår personal. Därför är det viktigt att du berättar om du besökt eller varit inlagd på ett sjukhus. Det här gäller både inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Vad vi använder för skydd

Vi bär alltid munskydd vid besök och även handskar och förkläde vid personlig omvårdnad. Men för att skydda dig och andra vi besöker använder vi även någon form av visir eller skyddsglasögon om du besökt eller varit inlagd på sjukhus.

Senast uppdaterad:

Skriv ut