Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 24

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 343 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 11 juni, 12 vårdas på sjukhus varav en på IVA. Sju avlidna på grund av Covid-19. Vi har nu passerat ”dag noll” i Blekinge enligt Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö.

Antalet fall ökar nu i Blekinge i betydligt högre takt än tidigare och i Sölvesborg har vi just nu åtta bekräftat smittade. Nu är det viktigare än någonsin att följa restriktioner och direktiv och att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

I Sölvesborgs kommun har vi fortfarande en stabil sjukfrånvaro med något större påverkan på vissa verksamheter.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård. Semesterrekryteringen har gått bra och vi planerar för att kunna genomföra semestrarna enligt plan, men har beredskap för hög sjukfrånvaro bland personalen och brukare. På vissa enheter har vi extraanställt medarbetare för att ha en beredskap ifall sjukfrånvaron blir högre.

Vi kommer även utbilda en grupp interna medarbetare som genom kompetensinventering angett att de kan arbeta inom omsorgen ifall behov skulle uppstå. Detta kommer vara förberett innan semesterperioden startar.

Vi har fortsatt besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden och mötesplatserna är stängda. Sedan en tid tillbaka har vi möjlighet att ta emot besök av anhöriga på våra särskilda boende. Besöken sker genom en plexiglasskiva och vår personal är på plats under besöken för att se till att restriktionerna följs och inga risker tas. Det är viktigt att du som anhörig respekterar dessa restriktioner så vi fortsatt kan erbjuda denna möjlighet.

Provtagning sker löpande på brukare inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning. Medarbetare inom vård och omsorg kontaktar sin vårdcentral för provtagning.

Sedan en tid tillbaka använder omsorgens personal den enklare varianten av munskydd vid all patientnära kontakt inom två meter. Tillgången till skyddsutrustning är god och en större leverans av den enklare varianten av munskydd är på väg till Sölvesborg. Mängden munskydd på den beställningen tryggar vårt behov under flera månader framöver.

Vi börjar även med en ny försiktighetsåtgärd inom omsorgens verksamheter efter att personer som har etablerade insatser inom äldre- eller funktionshinderomsorgen besökt eller varit inskriven på sjukhus. Eftersom smittspridning visat sig förekomma på sjukhus, kommer vi att ha mer skyddsutrustning vid besök för att skydda brukaren och andra kommuninvånare när vi utför insatser.

Tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror fortsätter även under sommaren, med uppehåll under vecka 30. För att klara bemanningen under semesterperioden stärker personal från samhällsbyggnadsförvaltningen upp. Även personal från Sölvesborg Energi kommer köra dagligvaror under sommaren. Vi hoppas på förståelse om andra, icke-akuta, åtgärder kan dröja på grund av detta. Att skydda riskgruppen äldre är ett inriktningsbeslut som Sölvesborgs kommun arbetat med ända från start och alltså ett prioriterat arbete för hela Sölvesborgs kommuns koncern.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola är fortsatt stabilt, men variationer förekommer mellan enheterna. Särskild planering har gjorts för semesterperioden för att minska sårbarheten.

Skolavslutningen och studenten har genomförts enligt planering och många barn och ungdomar går på ett välförtjänst sommarlov. 

Från 15 juni försvinner rekommendationen om distansundervisning vilket innebär att gymnasieskolor och högre utbildningslärosäten nu kan planera för sommarskola och för att elever ska kunna återvända till skolans lokaler till hösten.

Sista take-away lunchen är nu serverad till gymnasieleverna och Sölvesborgs kommun och Bromölla kommun tillsammans med SBKF kommer sammanställa och utvärdera projektet. Det vi redan nu kan säga är att projektet varit lyckat, våra ungdomarna har trots distansstudier kunnat få en näringsrik lunch samtidigt som vi har gynnat våra näringsidkare i svårare tider.

Fritid

Biblioteken fortsätter med hemkörning och utlämning av böcker under sommaren.

Fritidsgårdsverksamheten öppnar upp igen och kommer genom ett gediget sommarlovsaktivitetsprogram ta hand om våra ungdomar. Aktiviteterna är anpassade efter rådande situation och kommer bedrivas utomhus. Ungdomar från mellanstadiet upp till gymnasiet kommer kunna paddla kanot, spela padel, spela minigolf, hänga på stranden, fiska vid Grundsjön, besöka Hanö och mycket mera. Information om detta är utskickat till alla vårdnadshavare som har barn som går i skola i Sölvesborgs kommun.

Förutom fritidsgårdarnas aktiviteter har vi ett antal föreningar om erbjuder träningstillfällen under sommaren, du kan bland annat spela fotboll med Afrikanska föreningen, cirkelträna med Sölvesborgsgymnasterna, spela pingis med Sölvesborgs bordtennisklubb.

Hela sommarlovsprogrammet hittar du här.

Från och med 13 juni lättar reserestriktionerna för inrikesresor i Sverige. Då får alla symtomfria resa fritt i Sverige om man förhåller sig till övriga restriktioner med fysisk distansering och trängsel.

På söndag, 14 juni, får idrottsarrangemang dra igång igen, men utan publik.

Nudging - det ska vara lätt att göra rätt

Sölvesborgs kommun gör vad vi kan för att förse kommuninvånare och besökare med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende. Förutom de golvdekaler som finns uppsatta på våra restauranger och caféer kommer vi sätta upp affischer på stränderna som uppmanar alla att hålla avstånd, både i vatten och på land. Besöker du våra kommunala stränder i år kan du se våra strandvärdar som finns på plats för att påminna dig om att visa omtanke genom att hålla avstånd. Vi har klätt våra strandvärdar i t-shirtar med kommunens orangea färg för att du lätt ska kunna se dem.

Genom Visit Blekinge har besöksnäringen fått informationsmaterial i form av affischer, golvdekaler, pins och annat som kan hjälpa besökare och turister att följa riktlinjerna. Vi kompletterar med information i anslutning till andra platser där mycket människor vistas. Det kan handla om naturreservat, vandringsleder, grillplatser och andra smultronställen. Informationen ska finns på flera olika språk.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

Vi vill tacka alla de volontärer som har anmält sig till att hjälpa till. FRG (Frivilliga resursgruppen) har genomfört intervjuer med alla för att de ska vara klara för uppdrag om och när behov uppstår. I och med att vi nu går in i en semesterperiod kan ju förutsättningarna ändras, glöm inte att anmäla det till FRG. Du som känner att du har lite mer tid över under sommaren är välkommen att anmäla dig via anmäl vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Håll i och håll ut

Eftersom vi nu passerat dag noll och ser att siffran stiger i allt raskare takt är det viktigare än någonsin att fortsätta följa riktlinjer och restriktioner. Tröttna inte i ett läge där vi måste hålla i, hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk och undvik sociala kontakter framförallt om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut