Sölvesborgs kommun

På Falkviksskolan görs skoldagen bra trots restriktioner

Falkviksskolan. Foto: Sölvesborgs kommun

Falkviksskolan. Foto: Sölvesborgs kommun.

I en tid där världen drabbats av en pandemi är det mycket som inte är som vanligt. Det är då extra viktigt att man gör skolan till en trygg och bra plats. På Falkviksskolan har man gjort flera saker för att få till så bra skolmiljö som möjligt för sina elever, samtidigt som man följer de direktiv och restriktioner som myndigheterna gått ut med.

Ann-Christine Hallberg som är rektor på Falkviksskolan berättar om några av de insatser man gjort för att kunna fortsätta bedriva undervisning på ett bra och säkert sätt.

Golvmarkeringar med gul tejp i matsalen som gör att det är lättare att hålla avstånd när man väntar på att hämta mat.

Golvmarkeringar i matsalen.

Fler aktiviteter ute och markeringar gör det lättare att hålla avstånd

Sedan mitten av mars månad har man valt att ha fler aktiviteter utomhus. Detta är något som både elever och personal upplever som positivt. Skolämnet idrott och hälsa bedrivs också utomhus. I matsalen har vaktmästaren hjälpt till att sätta markeringar på golvet så att eleverna lättare håller avstånd till varandra när man står i kö. Vi har satt in flera bord i matsalen vilket gjort att vi kan öka avståndet mellan sittplatserna. Rutiner har införts där bord och stolar desinfekteras regelbundet.

Lappar med orden trygghet, ansvar, respekt som sitter på en vägg på Falkviks skolan. Det är ord som eleverna tagit fram för att uppmuntra varandra att vara rädda om varandra i Coronatider.

Trygghet, ansvar, respekt uppmaningar som barnen på Falkviks skolan tagit fram för att uppmuntra varandra att vara rädda om varandra.

Hämtning och lämning sker utomhus

För att minska antalet personer som är inne i skolbyggnaderna så hämtar och lämnar föräldrar sina barn vid ytterdörren. Vaktmästare har monterat ringklockor utanför ytterdörrarna så de kan ringa när de kommer och personal tar emot. Detta är något som har fungerat mycket bra.

Information för att skapa lugn och trygghet

Självklart skapar en pandemi som denna stor oro hos både elever, personal och vårdnadshavare. På BRIS har man tagit fram bra information om Coronaviruset som är anpassat för barn. Denna används i skolan men har också delgetts vårdnadshavare så att även de kan få stöd med hur de ska kunna svara på barnens frågor och oro. Det finns föräldrar som känt oro och inte vilja lämna sina barn på skolan. Där har man haft samtal för att informera så att föräldrarna får vetskap om hur man arbetar. Detta har gjort att man kunnat minska oron och barnen har kunnat fortsätta gå i skolan.

Påminner om god handhygien, utökad städning och luft mellan sittplatserna i personalrummet

Personalen hjälper till att påminna eleverna om att tvätta händerna regelbundet. Städpersonal har förändrat sin städning så att man följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten. I personalrummet har man möblerat så man kan hålla distans till varandra. Personal kan arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Både stora och små har varit fantastiska under den här perioden. Trots att det är mycket att ta hänsyn till är vi tacksamma att vi kan fortsätta ha skolan öppen. Vi hoppas på ett fint sommarlov och sen får vi se hur det ser ut när det gäller pandemin när vi startar i augusti.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret