Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 20

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 94 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 15 maj, två vårdas på sjukhus varav en på IVA. Tre avlidna på grund av Covid-19. Vi har en allmän spridning i länet.

I Sölvesborgs kommun har vi fortfarande en låg sjukfrånvaro med något större påverkan på vissa verksamheter.

Förutom våra fyra inriktningsbeslut (begränsa smittspridning, skydda riskgrupper, klara samhällsviktiga verksamheter och bidra till att de ekonomiska konsekvenserna blir så små som möjligt) arbetar Sölvesborgs kommun även utifrån ett inofficiellt inriktningsbeslut - nudging, vilket betyder att det ska vara lätt att göra rätt. För Sölvesborgs kommuns del handlar det om att förse kommuninvånarna med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende. Under nästa vecka kommer vi förse lokala butiker, restauranger och caféer med golvdekaler som uppmanar till avstånd för att begränsa smittspridningen. Vi arbetar även med att ta fram information till badstränder, lekplatser och andra ställen där människor samlas.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård.

Vi har fortsatt besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda men personalen arbetar med aktiviteter för våra äldre.

Vi arbetar likt andra kommuner med att möjliggöra kontrollerade besök från anhöriga till boende på våra särskilda boenden. Detta genom att man träffar sin anhörige utomhus och har möjlighet att prata med varandra på en varsin sida om en plexiglasskiva. När detta har testats och rutiner satts kommer information skickas ut till anhöriga.

Kommunens trygghetstelefon är fortsatt aktiverad och hit kan 70+ och anhöriga ringa för råd och stöd mellan klockan 10-12 på vardagar på telefonnummer 0456- 81 60 90.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

För närvarande är tillgången på skyddsutrustning god och vi inväntar även en större leverans av det enklare munskyddet som enligt beslut från omsorgsnämnden ska användas vid all patientnära kontakt inom två meter. När inväntade leveranser är på plats kommer beslutet verkställas.

Tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror fortsätter till 70+ och riskgrupperna. Vi arbetar även för att kunna lösa personalförsörjningen så att vi kan avlasta all hemtjänstpersonal med plockning av matvaror i butik.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola är fortsatt stabilt.

Gymnasieutbildningen bedrivs på distans terminen ut, med vissa undantag för praktiska moment.

Information till studenterna har gått ut om att det i år blir en utspark där tradition möter nya rekommendationer. För Furulundsskolans avgångselever innebär det att utsparken kommer genomföras men att det inte kommer finnas någon möjlighet för nära och kära att möta upp på skolans område. Däremot får två anhöriga möta upp studenten på anvisad plats utanför skolans område efter utspringet. Det är vårt ansvar som skola att se till att det arrangemang vi genomför följer myndigheternas beslut och restriktioner och minskar smittspridningen. Information om praktiska detaljer kommer skickas ut till berörda inom kort.

Vad gäller skolavslutningar så kommer varje rektor informera berörda om hur respektive skolas upplägg.

Sölvesborg och Bromöllas krögare fortsätter leverera take-away luncher till gymnasieelever utifrån samarbetet mellan SBKF, Sölvesborg och Bromölla kommun.

Fritid

Biblioteken, som enligt nuvarande beslut är stängda till och med sista maj, fortsätter med hemkörning och utlämning av böcker.

Arbete pågår med att planera för ungdomsaktiviteter under sommaren. Bland annat genom att i samarbete med föreningslivet erbjuda träningstillfällen där varje förening får 1 000 kr/tillfälle. Vi efterlyser även föreningar som vill agera trygghetsvärdar för att på så vis vara en del i den relationsbyggande vuxennärvaron i centrum och runt om i kommunen. Varje tillfälle som en förening trygghetsvandrar genererar ett bidrag från kommunen. Även fritidsgårdarna öppnar upp sin verksamhet under sommaren och planerar upplägg för aktiviteter.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

Vi söker fortfarande volontärer som kan hjälpa till i första hand dagtid. Har du möjlighet att hjälpa till om så bara för någon dag anmäl dig via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Volontärmodellen är framtagen i samarbete med FRG (Frivilliga resursgruppen) där FRG genomför intervjuer med den som anmält sig för att matcha lämpliga kandidater med behov.

Håll i och håll ut

Vi fortsätter hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk och undvik sociala kontakter framförallt om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut