Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 19

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 80 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 8 maj, varav 4 vårdas på sjukhus men ingen på IVA. Två avlidna på grund av Covid-19. Vi har en allmän spridning i länet.

I Sölvesborgs kommun har vi en låg sjukfrånvaro även om vissa verksamheter har något större påverkan.

- Fram tills idag har vi planerat och genomfört flera olika åtgärder som syftar till att hantera effekterna av covid-19 inom kommunen över tid. Den stora utmaningen nu är att orka hålla ut och fortsätta att följa de riktlinjer som nationella myndigheter går ut med. Här har varje individ ett stort eget ansvar, säger Niklas Kilsgård, stabschef.

Ett prioriterat arbete nu och den närmaste tiden är att skapa en hållbarhet i våra samhällsviktiga verksamheter när vi går in i sommarmånaderna och semestrar. Utöver omsorg är en sådan verksamhet matleveransen som bidrar till att skydda och värna våra äldre och riskgrupper och därmed måste fortlöpa. Utöver volontärer tittar vi här på möjligheten att omfördela resurser inom våra verksamheter.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård.

Kommunens särskilda avdelning för corona-smittade brukare har under veckan stängts ner tillsvidare eftersom brukaren som tidigare vårdats på avdelningen har blivit friskförklarad av läkare och därmed flyttat tillbaka till sitt ordinarie boende.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

Kommunens trygghetstelefon är fortsatt aktiverad och hit kan 70+ och anhöriga ringa för råd och stöd mellan klockan 10-12 på vardagar på telefonnummer 0456- 81 60 90.

Tillgången till skyddsutrustning är i dagsläget säkrad för en tid framöver även om arbetet med att fylla på pågår kontinuerligt.

Vi har fortsatt besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda men personalen arbetar med aktiviteter för våra äldre.

Vi fortsätter leverera dagligvaror hem till riskgrupperna i samarbete med lokala livsmedelshandlare och vi är nu uppe i över 800 hushåll som anmält sig till tjänsten. Sedan ett par veckor tillbaka kan vi även erbjuda hemleverans av apoteksvaror till de i riskgruppen som inte har möjlighet att få hjälp med detta på annat sätt. Både receptfria och receptbelagda.

På prov har vi sedan någon vecka avlastat hemtjänsten i vissa områden där personalen inte behöver gå in i butiken för att plocka varor utan kan hämta upp färdiga matkassar och leverera hem till vårdtagaren. Vår ambition är att kunna avlasta all hemtjänstpersonal med denna insats.

På omsorgsnämnden den 23 april 2020 togs beslut om att omsorgspersonal ska använda enklare munskydd vid all omsorgskontakt. Detta kommer att börja gälla när omsorgsförvaltningen har köpt in tillräckligt antal enklare munskydd. Omsorgsförvaltningen har bestämt att vid omsorgskontakt närmare än två meter kommer dessa munskydd att användas, oavsett vilken insats som utförs.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola är fortsatt stabilt. Vissa enheter är mer påverkade än andra. Eftersom vi vill hålla ner antalet personal som kommer och går i verksamheten blir vikariefrågan svår att hantera. Hög närvaro på barn och elever.

Gymnasieutbildningen bedrivs fortsatt på distans, med vissa undantag för praktiska moment.

Den senaste veckans diskussioner har handlat om hur landets gymnasieskolor ska hantera studenten. För Furulundskolans del handlar det om tio avgångsklasser med totalt ca 180 elever, för dessa elever kommer det bli en studentutspark men detaljerna för hur det ska se ut är ännu inte klara.

Även skolavslutningarna påverkas och här har information skickats ut till alla vårdnadshavare om att det inte blir ett traditionellt firande i år. Alla klasser kommer dock ha en skolavslutning och här kommer varje skola informera om hur firandet blir på respektive enhet.

Sölvesborgs kommuns samarbete med SBKF och Bromölla kommun gällande take-away luncher till gymnasieeleverna fortsätter så länge distansundervisning sker och statistik visar att det totalt hämtats ut 13 000 luncher fram till den sista april.

Fritid

Som vi informerat om tidigare arrangerades inga valborgsfiranden på traditionellt vis. Som en ljusglimt valde vi därför att, med start på valborgsmässoaftons kväll, lysa upp silosarna i innerhamnen med ett vackert ljusspel. Ljusspelet som är tänkt att hedra alla som kämpat i coronakrisen varar därefter under en veckas tid. Vi har även filmat ljusspelet för den som inte har möjlighet att se ljusspelet live, https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-3czMXgxy_E&feature=emb_title Länk till annan webbplats.

Biblioteken, som enligt beslut är stängda, fortsätter med hemkörning och utlämning av böcker.

Inför sommaren planerar vi att öka närvaron av vuxna ute på stan för att kunna möta ungdomar där ungdomar är. Vi planerar även för att fritidsgårdspersonalen ska tillbaka till ordinarie tjänst för att arbeta med sommaraktiviteter för unga.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

Anmälan är fortsatt öppen för den som är intresserad av att engagera sig som volontär i tider när vardagen inte flyter på som den brukar för många. Vi ser just nu ett stort behov av att få in personer som kan hjälpa till dagtid.

Volontärmodellen är framtagen i samarbete med FRG (Frivilliga resursgruppen) där FRG genomför intervjuer med den som anmält sig för att matcha lämpliga kandidater med behov.

Vill du hjälpa till anmäler du dig här. Länk till annan webbplats.

Håll i och håll ut

Den stora utmaningen nu är att hålla i och hålla ut. Vi får inte luta oss tillbaka och slappna av. Vi måste fortsätta att hålla ut och att hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge.

Senast uppdaterad:

Skriv ut