Sölvesborgs kommun

Företagare - Är din verksamhet bedömd som samhällsviktig?

Pennor, limstift, och pysselmaterial som ligger i lådor och burkar som står på en bänk i ett klassrum

Pennor, lim och pysselmaterial foto: Serny

Om skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stängs och vårdnadshavare måste stanna hemma för att ta hand om barn kan det få stor påverkan på samhällsviktig verksamhet som måste bedrivas för att värna människors liv och hälsa och för att upprätthålla samhällets funktionalitet.

Det är därför viktigt att vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjuds omsorg för barn även om dessa verksamheter stängs.

Är din verksamhet samhällsviktigt?

För att barnomsorgen ska veta vilka barn som ska erbjudas plats om de stänger ner ordinarie verksamhet behöver du som företagare göra en bedömning av din verksamhet. Beslutet ska utgå från Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4) och från den bedömning som du som verksamhetsutövare gör om din verksamhet uppfyller kriterierna för samhällsviktig verksamhet.

Bedöm din verksamhet

Det är viktigt att du som verksamhetsutövare gör en bedömning av om din verksamhet är samhällsviktig enligt föreskriften (MSBFS 2020:3 och 2020:4). Du ska även göra en prioritering för att kunna upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå och utifrån det bestämma vilken personal som krävs. Vad som är en acceptabel nivå är det du som verksamhetsutövare som bäst bedömer utifrån att en grundläggande funktionalitet behöver upprätthållas i samhället. Behåll bara den personal i tjänst som är mest nödvändig för att kunna upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten.

Behöver du hjälp med din bedömning?

På Näringslivskontoret hjälper vi dig gärna med din bedömning. Kontakta Sara Dahlberg på telefon: 0456-81 60 67 eller via e-post: sara.dahlberg@solvesborg.se

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret