Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 17

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 56 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 24 april, varav 3 vårdas på sjukhus men ingen på IVA. Två avlidna på grund av Covid-19. Vi har en allmän spridning i länet.

I Sölvesborgs kommun ligger sjukfrånvaron på fortsatt stabil nivå, vissa verksamheter har dock större påverkan.

Krisledningsstaben arbetar vidare utifrån de tagna inriktningsbesluten.

  • Begränsa smittspridning
  • Skydda riskgrupper
  • Klara samhällsviktiga verksamheter
  • Bidra till att de ekonomiska konsekvenserna blir så små som möjligt

Åtgärder vidtas kontinuerligt och nya planeras för att uppnå inriktningsbesluten.

- Sölvesborgs kommun började tidigt arbetet med att planera för en smittspridning i länet, säger Niklas Kilsgård, stabschef. Vi har kontinuerligt planerat, och vidtagit åtgärder, för att begränsa smittspridningen och för att kunna hantera en hög personalfrånvaro. Jag är mycket nöjd med arbetet som vi gjort hittills.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, sjukfrånvaron ligger på liknande nivå som under samma period 2019. Alla insatser utförs utom viss växelvård. För att begränsa risken för smittspridning har vi ställt om så att personal inom omsorgen i största möjliga mån arbetar på samma ställe.

Kommunens särskilda avdelning för corona-smittade brukare är sedan påskhelgen aktiverad. Provtagning sker löpande på brukare som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning.

Nu finns även möjlighet att provta personal inom vård och omsorg genom Region Blekinges provtagningsbuss som under vardagar befinner sig i Karlshamn och Karlskrona. Provtagning kommer genomföras på personal inom omsorg med symptom på smitta.

Kommunens trygghetstelefon är fortsatt aktiverad och hit kan 70+ och anhöriga ringa för råd och stöd mellan klockan 10-12 på vardagar på telefonnummer 0456- 81 60 90.

Tillgången till skyddsutrustning ser i dagsläget bra ut, viss brist på platsförkläden men här väntar vi leveranser från ett par olika håll. Plastförkläden ingår i de ordinarie rutinerna för basal hygien. Arbetet med att säkra tillgången på skyddsutrustning pågår kontinuerligt.

Sedan någon vecka tillbaka samordnas tillgången på skyddsutrustning via Socialstyrelsen och landets länsstyrelser. I och med detta har vi möjlighet att begära bristvaror från lokala, regionala och nationella lager. Likväl som vi kan behöva lämna ifrån oss materiell till andra som har brist. Som ett led i detta har vi gått ut med en förfrågan till företag, men även privatpersoner, där vi ber att den som kan avvara skyddsutrustning anmäler det genom vår e-tjänst på hemsidan. Här finns även specificerat vilken typ av skyddsutrustning vi tacksamt tar emot.

Vi har fortsatt besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda men personalen arbetar med aktiviteter för våra äldre.

Vi fortsätter leverera dagligvaror hem till riskgrupperna i samarbete med lokala livsmedelshandlare, intresset är stort och vi är nu uppe i över 600 hushåll som anmält sig till tjänsten. Denna åtgärd är direkt kopplad till våra inriktningsbeslut att begränsa smittspridning och skydda våra riskgrupper. Som ett led i detta kan vi nu även erbjuda hemleverans av apoteksvaror till de i riskgruppen som inte har möjlighet att få hjälp med detta på annat sätt. Både receptfria och receptbelagda.

Vi tittar även på möjligheten att avlasta hemtjänsten så att personalen inte behöver gå in i butiken för att plocka varor utan kan hämta upp färdiga matkassar och leverera hem till vårdtagaren.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola har under veckan varit stabil och vi ser till och med att närvaron stiger. Vi noterar att sjuknärvaron är betydligt mindre än tidigare år, vi har friska barn och elever i förskola och skolan, vilket tyder på att vi lyckats nå ut med budskapet att friska barn är på förskola/skola och sjuka barn stannar hemma. Vi ser även att vi lyckats undvika spridning av andra influensor såsom maginfluensa och säsongsinfluensan som normalt sett drabbar oss i slutet av mars.

Det finns just nu inga beslut om att stänga skolor och förskolor. Men om förskolor och skolor skulle behöva stängas kommer vi att erbjuda vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet barnomsorg. Om det blir aktuellt med en stängning kommer vi öppna en e-tjänst på hemsidan där vårdnadshavare får mer information och vid behov kan anmäla sin barnomsorg.

Gymnasieutbildningen bedrivs fortsatt på distans. Små grupper av sistaårselever utför praktiska examinationsdelar på plats för att kunna få sin studentexamen.

Precis som i alla delar av landet pratas det mycket om studenten, vi har dialog med elevkåren för att se om ett alternativt upplägg skulle kunna vara möjligt. Här avvaktar vi även riktlinjer från SKR (Sveriges kommun och regioner).

Sölvesborgs kommuns samarbete med SBKF och Bromölla kommun gällande take-away luncher till gymnasieeleverna fortsätter så länge distansundervisning sker och vi är uppe i ca 700-800 luncher per dag för båda kommunerna.

Fritid

I veckan meddelade vi att vår stadsfestival Killebom ställs in i sommar med anledning av den rådande smittspridningen av coronaviruset och beslutet om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Killebom kommer alltså inte att arrangeras senare under 2020, utan festivalen flyttas fram till 7-10 juli 2021.

Även det traditionella Valborgsfirandet ställs in och istället uppmanar vi alla att välkomna våren genom att hissa flaggan och tända en marschall eller lykta på tomten klockan 20.00 på valborgsmässoafton.

Andra kommunala evenemang är sedan tidigare inställda till och med 31 maj.

För att upprätthålla bibliotekens verksamhet trots stängning kan allmänheten genom en ny tjänst beställa och hämta böcker på biblioteken under speciella tider. Detta kompletteras med hemkörning av böcker till riskgrupperna.

Musikskolan fortsätter förberedelserna för att kunna starta med distans- och fjärrundervisning.

Våra idrottshallar och anläggningar håller fortsatt öppet men för att begränsa smittspridningen har vi satt upp affischer med information om vad man ska tänka på vid träning i hallar och anläggningar. Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt fysisk aktivitet men avråder från ombyte i omklädningsrum.

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

I tider som dessa när vardagen inte flyter på som den brukar behöver vi alla hjälpas åt. I samarbete med FRG (Frivilliga resursgruppen) har vi tagit fram en volontärmodell där den som kan tänka sig att hjälpa andra med saker som att gå ut med hunden, utföra småärenden eller liknande kan anmäla detta via en e-tjänst på hemsidan. FRG genomför sedan intervjuer med den som anmäkt sig för att matcha lämpliga kandidater med behov.

Annorlunda vår

I år kommer våren och firandet av dess högtider se annorlunda ut. Vi måste alla hjälpas år att sprida information om hur du skyddar dig själv och andra från infektion. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om detta på flera olika språk. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut