Sölvesborgs kommun

Information till vårdnadshavare inför en eventuell skolstängning

Pennor och pysselmaterial som står i olika burkar

Pennor och pysselmaterial foto: Serny

Det finns just nu inga beslut om att stänga skolor och förskolor. Men om förskolor och skolor skulle behöva stängas kommer vi att erbjuda vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet barnomsorg.

För att hindra smittspridning av coronaviruset och covid-19 kan regeringen eller annan huvudman besluta om att stänga förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vid en stängning behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för sitt barn om den inte går att ordna på annat sätt. Syftet är att upprätthålla samhällets grundläggande funktionalitet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har förtydligat vilka yrken som är samhällsviktiga samt bestämt vad arbetsgivare och vårdnadshavare måste göra om det skulle bli aktuellt att stänga.

Viktigt att veta för dig som vårdnadshavare om en stängning blir aktuell:

 • Det är din arbetsgivare som ska avgöra och meddela dig att du omfattas av bestämmelserna om rätt till barnomsorg vid stängning av skolor och förskolor.
 • Du ska inte anmäla till kommunen att ditt arbete är samhällsviktig verksamhet. Du behöver bara vara beredd att styrka det med ett intyg från din arbetsgivare om vi efterfrågar det.
 • Om din arbetsgivare har meddelat dig att du behövs med utgångspunkt från bestämmelserna och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt ska du meddela Sölvesborgs kommun ditt behov.
 • Anmälan kommer kunna ske genom en e-tjänst på här på vår hemsida. För den som inte kan använda e-tjänsten kommer det finnas en blankett.
 • Du behöver inte göra något nu. Om det blir aktuellt med en stängning kommer e-tjänsten öppna och du får mer information om hur du ska göra.
 • När din anmälan har kommit in till kommunen får du besked på var ditt barn kommer att bli placerat.

Barn som är i behov av omsorg på förskola eller fritidshem på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett. Du som vårdnadshavare till barn eller elev med sådant behov behöver inte anmäla behov av plats på förskola eller fritidshem.

Villkor för samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet avser en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:

 • Ett bortfall av, eller en svår störning, i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

De samhällssektorer som avses är:

 • Energiförsörjning
 • Finansiella tjänster
 • Handel och industri
 • Hälso- och sjukvård samt omsorg
 • Information och kommunikation
 • Kommunalteknisk försörjning
 • Livsmedel
 • Militärt försvar
 • Offentlig förvaltning
 • Skydd och säkerhet
 • Socialförsäkringar
 • Transporter

Mer information om samhällsviktig verksamhet hittar du på www.msb.se/foreskriftomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret