Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 16

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 43 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 17 april, varav 2 avlidna på grund av Covid-19. Vi har en allmän spridning i länet.

I Sölvesborgs kommun ligger sjukfrånvaron på fortsatt stabil nivå, vissa verksamheter har dock större påverkan.

Ett av kommunens prioriterade uppdrag just nu är att säkra personalförsörjningen i en situation med hög personalfrånvaro. Det görs bland annat genom den kompetensinventering som genomförts där vi ser över vilken personal som tillfälligt kan flyttas till andra kritiska verksamheter.

- Det är fantastiska att se att vi har många medarbetare som är villiga att ställa om sina arbetsuppgifter och hjälpa till där det behövs som mest. Nu går vi in i nästa fas där vi arbetar med förberedelser för att startsträckan inte blir så lång vid en omställning, säger Niklas Kilsgård, stabschef.

Vi arbetar även med att säkra bemanningen genom att annonsera ut tjänster inom omsorgen som bland annat riktar sig till personer som friställts från sina ordinarie arbetsplatser. Utöver detta arbetar vi med att ta fram en volontärmodell där frivilliga kan bistå med hjälp, något vi fått indikation på att det finns intresse för.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande om än något ansträngd. Detta på grund av kommunens första bekräftade fall av corona-smittad brukare under påskhelgen. I och med detta aktiverades kommunens särskilda avdelning och behovet av bemanning ökade. Under påskhelgen öppnades en upplysningstelefon upp dit oroliga anhöriga kunde ringa med frågor och funderingar.

Kommunens trygghetstelefon är fortsatt aktiverad och hit kan 70+ och anhöriga ringa för råd och stöd mellan klockan 10-12 på vardagar på telefonnummer 0456- 81 60 90.

Omsorgen utför fortfarande alla insatser förutom viss växelvård, där hemtjänstinsatser istället erbjuds. Arbetet med att säkra tillgången på skyddsutrustning pågår kontinuerligt.

Vi har fortsatt besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda men personalen arbetar med aktiviteter för våra äldre.

Kommunen levererar dagligvaror hem till riskgrupperna i samarbete med lokala livsmedelshandlare, samt utreder möjligheten att lösa apoteksvaror till våra äldre och riskgrupper.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola har under veckan varit stabil och eleverna är tillbaka i grundskolan efter påsklov.

I grundskolan fortsätter förberedelserna för en eventuell förändring av undervisning och lärarna förbereder distansundervisning. Inom kort kommer information att skickas ut till vårdnadshavare med information om barnomsorg för vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

För att minimera smittspridningen har Sölvesborgs taxi infört nya hygienrutiner i de bilar och bussar som kör grundskolebarn. Det innebär att alla så kallade handytor i fordonen spritas och torkas efter varje skolskjuts. Chaufförerna påminner eleverna om att hålla avstånd och eleverna erbjuds även att sprita eller få engångsförpackning med rengöringsservetter till att rengöra sina händer.

Gymnasieutbildningen bedrivs fortsatt på distans, förberedelser pågår för att låta smågrupper med elever komma tillbaka till gymnasiet för vissa praktiska moment. Det handlar främst om avgångsklasser som behöver dessa delar för sina slutbetyg. Dialog förs om hur man ska göra med studentfirande.

Sölvesborgs kommuns samarbete med SBKF och Bromölla kommun gällande take-away luncher till gymnasieeleverna fortsätter så länge distansundervisning sker.

Fritid

Vår populära simskola på Hälleviksbadet ställs in med anledning av coronaviruset. Simskolan pågår vanligtvis under tre veckor på sommaren och vänder sig i första hand till barn som bor och är folkbokförda i Sölvesborgs kommun, och har fyllt 6 år.

Sedan den 23 mars har biblioteken, fritidsgårdarna och musikskolan i Sölvesborgs kommun varit stängda för besökare och elever. Alla kommunala evenemang, öppna möten och liknande ställdes också in. Detta beslut gällde från 23 mars fram till fredagen den 17 april. Under fredagen beslutade fritid- och kulturnämndens presidium att förlänga tidigare beslut till den 31 maj 2020.

I samband med att beslutet förlängdes infördes en ny tjänst där allmänheten nu kan beställa och hämta böcker och medier på biblioteken. Beställning görs i första hand på bibliotekets hemsida, avhämtning sker måndagar, onsdagar och fredagar. Den nya tjänsten införs från och med onsdag 22 april.

Sedan tidigare erbjuder vi även utkörning av böcker till personer över 70 år och i riskgrupp, till denna målgrupp kan vi leverera böcker direkt hem till dörren, en gång i veckan. Beställning görs via telefon eller e-post till biblioteket.

Musikskolan förbereder för att kunna starta med distans- och fjärrundervisning. Fritidsgårdarnas personal kommer fortsatt att köra ut dagligvaror till våra medborgare i Sölvesborg som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp.

Sölvesborgs näringslivsdag flyttas fram från 8 maj till den 11 september, med reservation för oförutsedda kommande restriktioner för att minska smittspridningen. För alla som redan har bokat biljett så gäller biljetten självklart det nya datumet.

Medarbetare i Sölvesborgs kommun

Den situation som vi just nu befinner oss i påverkar alla, och som medarbetare i Sölvesborgs kommun är vardagen allt annat än normal. Vi har därför i samarbete med vår företagshälsovård Avonova startat upp en stödlinje dit våra medarbetar kan ringa om de har behov av råd och stöd vid frågor och funderingar om sin arbetssituation kopplat till corona.

Om du inte blir smittad kan du inte smitta andra

Sölvesborgs kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer och riktlinjer och arbetar tillsammans med övriga aktörer i länet för att sprida budskapen om att hålla avstånd, tvätta händer och skydda sig själv och andra. Tillsammans kan vi bromsa smittan.

Tänk på att åtgärderna vi inför kopplat till corona är under en avgränsad tid.

Senast uppdaterad:

Skriv ut