Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 15

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 39 bekräftade smittfall i Blekinge torsdag 9 april, varav 1 avliden på grund av Covid-19. Vi har en allmän spridning i länet.

I Sölvesborgs kommun ligger sjukfrånvaro i dagsläget på ungefär samma nivå som 2019, vissa verksamheter har större påverkan med högre sjukfrånvaro men totalt är frånvaron låg.

I Sölvesborgs kommun fortsätter vi planera för en hög frånvaro bland personal i våra verksamheter på grund av sjukskrivningar och VAB, bland annat görs en kompetensinventering inom organisationen för eventuella personalförflyttningar till kritiska verksamheter.

− Just nu genomför vi en undersökning bland medarbetarna för att inventera vilken kompetens som finns inom förvaltningarna för att eventuellt kunna nyttja den inom hårt ansträngda verksamheter framöver säger Niklas Kilsgård, stabschef.

Vi förbereder även för en volontärmodell för att kunna ta emot eventuella frivilliga som vill bistå med hjälp. Behovsinventering pågår i organisationen.

Omsorg

Omsorgen har i dagsläget en fungerande personalförsörjning och utför alla insatser. Rutiner har förändrats för växelvård, vissa växelvårdsbeslut utförs inte tillsvidare, i dessa fall erbjuds hemtjänstinsatser istället.

Tillgången på skyddsutrustning är för närvarande god men vi arbetar med att säkra tillgången framöver. Vi har egentillverkning av handesinfektionsmedel enligt recept från WHO.

Fortsatt besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda men personalen arbetar fortsatt med aktiviteter för våra äldre, bland annat live-streamas varje vecka en konsert från Duvan till alla kommunens särskilda boenden. I samarbete med Sölvesborgs närradio har vi även möjliggjort att konserten direktsänds i radion så att alla som vill kan ta del av underhållningen.

Kommunens trygghetstelefon för 70+ håller öppen vardagar kl. 10-12. Hit kan oroliga äldre och dess anhöriga kan ringa för råd och stöd. Det är kommunens äldrekurator och anhörigsamordaren som turas om att svara i telefonen.

Kommunen levererar fortsatt dagligvaror hem till riskgrupperna i samarbete med lokala livsmedelshandlare.

Kommunens särskilda avdelning för eventuella coronasmittade inom kommunens särskilda boenden står redo, dit den som bekräftats smittad får erbjudande om att frivilligt flytta. Fördelen med det är att här kan anhöriga komma på besök och då använda sig av samma typ av skyddsutrustning som personalen har. Frivilliga medarbetare har anmält sitt intresse för att tjänstgöra på avdelningen.

För att säkra personaltillgången framöver samarbetar omsorgen med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen står för utbildning i bland annat basal hygien, sekretess och etik för att ha personer redo som i ett läge av stort personbortfall kan arbeta inom omsorgen.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola har under veckan varit stabil och sjuktalen fortsätter att minska vilket troligen beror på påsklovet.

Grundskolan fortsätter förberedelser för en eventuell förändring av undervisning och lärarna förbereder distansundervisning. Vi förbereder även för att kunna ta emot anmälningar till barnomsorg från vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, detta kommer ske genom en e-tjänst på hemsidan i samband med att eventuellt besked om skolstängning kommer. Information kommer skickas ut till alla vårdnadshavare.

Gymnasieutbildningen bedrivs fortsatt på distans, förberedelser pågår för att låta smågrupper med elever komma tillbaka till gymnasiet för vissa praktiska moment. Det handlar främst om avgångsklasser som behöver dessa delar för sina slutbetyg.

Stort intresse för take-away luncher för gymnasielever, vi har i dagsläget över 800 elever som anmält sig till tjänsten av totalt 1100. Ett lyckat samarbete mellan det kommunala förbundet SBKF, Sölvesborgs och Bromölla kommun som ger eleverna en näringsrik lunch och våra lokala krögare intäkter i oroliga tider.

Fritid

Biblioteket håller fortsatt stängt men erbjuder nu alla i riskgrupperna hemleverans av böcker. Beställningen görs via e-post eller telefon på vardagar mellan kl. 10 -16, böckerna körs sedan ut en gång i veckan till beställaren.

Musikskolan har varit stängd sedan 23 mars men förbereder nu för att kunna starta med distans- och fjärrundervisning.

Om du inte blir smittad kan du inte smitta andra

Sölvesborgs kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer och riktlinjer och arbetar tillsammans med övriga aktörer i länet för att sprida budskapen om att hålla avstånd, tvätta händer och skydda sig själv och andra. Tillsammans kan vi bromsa smittan,

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut