Sölvesborgs kommun

Mindre antal närvarande politiker på kommunfullmäktiges sammanträden för att minska smittspridning av Covid-19

Bild

Mindre antal närvarande politiker på kommunfullmäktiges sammanträden

Den allmänna smittspridning som Smittskydd Blekinge nu bedömer finns i Blekinge gör att Sölvesborgs invalda fullmäktigepartier väljer att kvitta ner det totala antalet närvarande politiker vid Kommunfullmäktiges sammanträden.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Sölvesborg- och Listerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna i Sölvesborg har ingått en överenskommelse som innebär att det totala antalet närvarande partier i kommunfullmäktiges sammanträden kvittas ner. För Samstyrets del innebär det att 14 politiker kommer vara närvarande på fullmäktiges sammanträden framöver och 12 politiker för oppositionspartierna.

Bakgrunden till överenskommelsen är smittspridningen av Covid-19 och den bedömning som smittskyddsläkaren i Blekinge gjort som säger att det nu finns en allmän smittspridning i Blekinge. Målsättningen med kvittningen är därför att minska smittspridningen men ändå behålla de parlamentariska förutsättningarna.

Det är varje partis ansvar att se till att överenskommelsen hålls och att det totala antalet invalda politiker och ersättare inte överstiger 26 personer vid Kommunfullmäktiges sammanträden.

Överenskommelsen har utgått från jämkade uddatalsmetoden och det protokoll från Länsstyrelsen där partiernas mandat framgår efter valet 2018. Överenskommelsen gäller fram till dess att någon av parterna säger upp den.

Utöver detta är partierna överens om att framöver minimera antalet politiker på nämndssammanträden genom att icke tjänstgörande ersättare rekommenderas att inte närvara. Nämndens ledamöter, och då i första hand riskgrupper, ska även tillåtas att delta via videolänk. På kommunfullmäktiges sammanträde 27/4 kommer sedan ett ärende väckas som innebär ändringar i reglementet som ska möjliggöra digitalt deltagande i högre utsträckning.

Senast uppdaterad:

Skriv ut