Sölvesborgs kommun

Friskvårdstimme blir friskvårdsbidrag

Bild

Ryttare i bokskogen.

Coronaviruset slår hårt mot det lokala närings- och föreningslivet. För att lindra detta görs olika insatser. En av dessa insatser är att omvandla friskvårdstimme till friskvårdsbidrag.

Medarbetare inom Sölvesborgs kommun har möjlighet att tillfälligt omvandla sin friskvårdstimme till ett bidrag på 750 kr som kan användas till friskvårdsaktiviteter. Medarbetarna uppmanas att använda förmånen för att gynna lokala företag men även för att fortsatt ha möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter i ett läge där man kanske inte har tid att nyttja sin friskvårdstimme.

Om ni som förening eller företag kan tillhandahålla en friskvårdsaktivitet enligt skatteverkets lista nedan, samt är intresserad av att vara en leverantör i detta projektet, anmäl då ert intresse till naringslivskontoret@solvesborg.se senast den 31 mars.

Senast uppdaterad:

Skriv ut