Sölvesborgs kommun

Fyra kanaler blir en

Järnvägsstationen i Sölvesborg

Järnvägsstationen i Sölvesborg

För att förenkla för Sölvesborgs företagare under denna tuffa period, så blir fyra kanaler till en. Sölvesborgs näringslivskontor, Företagarna, Nyföretagarcentrum samt Handelsföreningen kraftsamlar och kommer tillsammans att jobba för att försöka ge stöd, råd samt svar på era frågor en tid framöver.

Tillsammans skapas en gemensam kanal dit alla företag i Sölvesborg kan vända sig för att få svar på frågor. Frågorna hanteras av kanslipersonalen hos Företagarna, sedan träffas representanter från Sölvesborgs näringslivskontor, Företagarna, Sölvesborgs Nyföretagarcentrum och Handelsföreningen en gång per dag för att besvara frågorna.

Syftet är att skyndsamt kunna ge svar på frågor som vi ställs inför under denna period och en tid framåt.

Är du företagare i Sölvesborg och är i behov av stöd och rådgivning eller har andra frågor kan du kontakta foretagarna.solvesborg@foretagarna.se så hjälper vi dig.

Senast uppdaterad:

Skriv ut