Sölvesborgs kommun

Information till näringslivet om Covid-19

Med anledning av coronaviruset som sprider sjukdomen covid-19 har Sölvesborgs kommun samlat information till dig som företagare i Sölvesborg och vilka åtgärder som Regeringen vidtagit för att minska de negativa effekterna för näringslivet. Då det råder stor osäkerhet och läget kan ändras snabbt ber vi er att hålla er uppdaterade via myndigheternas hemsidor.

Länk till mer information för näringslivet om Covid-19

Senast uppdaterad:

Skriv ut