Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun stänger de öppna mötesplatserna

Från och med torsdagen den 12 mars stänger Sölvesborgs kommun sina mötesplatser Duvan och Svalan.

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige.

Äldre personer kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som det nya coronaviruset (covid-19).

Mötesplatsernas personal kommer finns på plats på mötesplatserna under resten av veckan för att möta personer som inte nåtts av informationen att det är stängt, samt ombesörja att de personer som vanligtvis äter på mötesplatsen får kontaktuppgifter till biståndshandläggare gällande ansökan om matdistribution.

Klicka här för komma till kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Mötesplatsernas personal kommer därefter omplaceras så att de kan arbeta med socialt arbete på kommunens särskilda boenden under tiden som mötesplatserna är stängda.

Mötesplatserna kommer vara stängda tills vidare.

För mer information se kontaktuppgifter nedan.

För mer information om coronaviruset klicka på den relaterade länken nedan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut