Sölvesborgs kommun

Besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden

Sölvesborgs kommun införde från och med onsdag, 11 mars, besöksförbud på kommunens särskilda boenden och korttidsboenden. Samtidigt infördes avrådan från besök på kommunens LSS-boenden.

Uppdaterad information 2020-03-12

Sölvesborgs kommun införde under tisdagen (10 mars) en avrådan från besök på kommunens särskilda boenden. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Onsdag 11 mars ändrades vår avrådan till ett besöksförbud. Det innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som bor på kommunens särskilda boenden eller korttidsboenden.

Äldre personer på våra särskilda boenden samt våra korttidsboenden kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som det nya coronaviruset (covid-19).

Vi avråder dessutom från besök på våra LSS-boenden, där personer med funktionshinder bor.

Vi arbetar med förebyggande åtgärder för att skydda utsatta grupper som äldre med nedsatt hälsotillstånd och tackar för visad hänsyn.

Vårt beslut gäller tillsvidare. Vid frågor kontakta personalen.

Avrådan från besök på kommunens särskilda boenden (2020-03-10)

Från och med tisdag 10 mars kl. 17.00 avråds besök på våra särskilda boenden i Sölvesborgs kommun. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av det nya coronaviruset.

Äldre personer på våra särskilda boenden kan vara mer sköra och känsliga för infektioner än andra. Det är därför mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Detta gäller såväl säsongsinfluensan som det nya coronaviruset (covid-19).

Rekommendationen innebär att vi avråder från att besöka vänner eller anhöriga som bor på kommunens särskilda boenden.

Rekommendationen gäller tills vidare. Vid frågor kontakta personalen.

Tack för visad hänsyn.

Senast uppdaterad:

Skriv ut