Sölvesborgs kommun

Aktuellt från Sölvesborg gällande coronaviruset - vecka 22

Bild

Coronaviruset, Covid-19. Bild: Pixabay

Region Blekinge rapporterar 192 bekräftade smittfall i Blekinge fredag 29 maj, sju vårdas på sjukhus varav en på IVA. Fyra avlidna på grund av Covid-19. Vi har en allmän spridning i länet.

Sedan någon vecka tillbaka rapporterar Region Blekinge även konstaterade fall per kommun. För Sölvesborgs del är siffran tre stycken konstaterade fall fredag 29 maj kl. 11.30:

  • Karlskrona 153
  • Ronneby 23
  • Karlshamn 8
  • Sölvesborg 3
  • Olofström 5

I Sölvesborgs kommun har vi fortfarande en stabil sjukfrånvaro med något större påverkan på vissa verksamheter.

På uppdrag av Länsstyrelsen har kommunerna påbörjat ett arbete med att identifiera samhällsviktiga funktioner som kan få möjlighet att provtas för covid-19 vid uppvisande av smitta.

Omsorg

Personalförsörjningen inom omsorgen är fortsatt fungerande, alla insatser utförs utom viss växelvård. Semesterrekryteringen har gått bra och vi planerar för att kunna genomföra semestrarna enligt plan, men har beredskap för hög sjukfrånvaro bland personalen och brukare.

Vi har fortsatt besöksförbud på särskilda boenden och avrådan från besök på LSS-boenden. Mötesplatserna är stängda men personalen arbetar med aktiviteter för våra äldre.

Nu har vi även möjlighet att ta emot besök av anhöriga på alla våra särskilda boenden. Detta genom att man träffar sin anhörige utomhus och har möjlighet att prata med varandra på en varsin sida om en plexiglasskiva. Vi har placerat platsen man träffas på så att det är minst två meter till entrédörrar och gångstråk kring boendena. Innan man gör sitt besök bokar man det genom att kontakta personal på boendet. Inför varje besök så spritas och rengörs mötesplatsen. Allt för att möten ska vara säkra och trygga.

Kommunens trygghetstelefon som har varit aktiverad sedan ett tag tillbaka stängs från och 1 juni. Hit har 70+ och anhöriga kunnat ringa för att få stöd och råd. Vi ser att flertalet av de samtal som kommit in har handlat om leverans av livsmedel och apoteksvaror, vilket vi löst genom tjänsten Hemleverans av dagligvaror.

Om du som 70+ har frågor och funderingar är du fortsatt välkommen att ringa till vår äldrekurator, Martin Bergstrand Bolinder, på telefonnummer 0456- 81 60 53.

Om du som anhörig känner dig oroad eller rädd för hur vardagen är för dina närstående över 70 år går det alltid bra kontakta vår anhörigsamordnare för stöd. Du når vår anhörigsamordnare, Christina Hallberg, på telefonnummer 0456- 81 67 45.

Christina startar upp anhöriggrupper efter behov, i dessa tider med max fyra personer åt gången. Christina träffar de anhöriga utomhus, för fika (som var och en tar med sig om så önskas) och samtal om sånt som rör våra äldre. Att delta i en anhöriggrupp är kostnadsfritt och Christina har självklart tystnadsplikt. Den som inte vill träffas i grupp kan träffa Christina för ett enskilt samtal. Kontakta Christina Hallberg vid intresse.

Provtagning sker löpande på brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar symptom, i dagsläget har vi inga indikationer på spridning. Från och med måndag 25 maj tar medarbetare inom omsorgen själv kontakt med sin vårdcentral för provtagning. Region Blekinge har på sin hemsida listat vanliga frågor och svar om provtagning i Blekinge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För närvarande är tillgången på skyddsutrustning god. Vi har verkställt omsorgsnämndens beslut att all personal ska använda den enklare varianten av munskydd vid all patientnära kontakt inom två meter.

Eftersom det inte blev några nya rekommendationer för 70+ kommer tjänsten med hemleverans av dagligvaror och apoteksvaror fortsätta även under sommaren. Tjänsten startades i slutet av mars med hänsyn till vårt inriktningsbeslut att skydda riskgrupper och blev snabbt populär med över 700 anmälda hushåll.

Med anledning av den smittspridning som uppkom på avdelning 46 på Blekingesjukhuset startade Sölvesborgs kommun upp ett kohort-team som enbart vårdar personer som varit inlagda på aktuell avdelning under 14 dagar efter hemgång. 20 maj tog omsorgsnämnden beslut om att alla patienter som återvänder till kommunen efter att ha vårdats på Blekingesjukhuset kommer kohorts-vårdas i 14 dagar, med undantag för psykiatrin.

Förskola och skola

Personalläget inom förskola och skola är fortsatt stabilt, men variationer förekommer mellan enheterna.

Gymnasieutbildningen bedrivs på distans terminen ut, med vissa undantag för praktiska moment.

Planeringen för studentutspringet är nu färdig och samtliga berörda är informerade. För Furulundsskolans avgångselever kommer årets utspark genomföras men det kommer inte finnas någon möjlighet för nära och kära att möta upp på skolans område. Däremot får två anhöriga möta upp studenten på anvisad plats utanför skolans område efter utspringet.

Firandet på skolavslutningsdagen kommer se olika ut på respektive skola och information har skickats ut till vårdnadshavare.

Sölvesborg och Bromöllas krögare fortsätter fram till skolavslutningsdagen leverera take-away luncher till gymnasieelever utifrån samarbetet mellan SBKF, Sölvesborgs kommuns och Bromölla kommun.

Fritid

Nytt beslut för biblioteket har tagits vilket innebär att biblioteken kommer vara stängda till och med 15 augusti. Verksamheten är dock igång och fortsätter med hemkörning och utlämning av böcker.

Fritidsgårdarna i Sölvesborg har presenterat sitt sommarlovsprogram som i år är anpassat till rådande situation och aktiviteterna kommer hållas utomhus. Alla aktiviteter är gratis, kolla in programmet på Fritidsgårdarnas facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi fortsätter efterlysa föreningar som vill anordna träningstillfällen under sommaren mot en ersättning på 1000 kr. Information om detta har gått ut via Fritidskontorets nyhetsbrev till föreningarna.

Nudging - det ska vara lätt att göra rätt

Sölvesborgs kommun gör vad vi kan för att förse kommuninvånarna med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende. Som ett led i detta har vi tagit fram golvdekaler för restauranger, caféer, butiker samt övriga verksamheter där det finns risk för köbildning eller folksamling. Dessa är gratis och finns att hämta i stadshuset på medborgarkontoret. Golvdekalerna är begränsade till två per företag för att det ska räcka till alla och att informationen ska nå ut så brett som möjligt. 

Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

Vi söker fortfarande volontärer som kan hjälpa till i första hand dagtid. Har du möjlighet att hjälpa till om så bara för någon dag anmäl vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Volontärmodellen är framtagen i samarbete med FRG (Frivilliga resursgruppen) där FRG genomför intervjuer med den som anmält sig för att matcha lämpliga kandidater med behov.

Håll i och håll ut

Länsstyrelsen varnar för ”coronatrötthet” där man börjar tröttna och inte lyssna på de råd eller följa de restriktioner som gäller. Genom analys av Telia mobiltrafik ser man ett markant ökat rörelsemönster i Blekinge.

Det är av största vikt att vi fortsätter hålla ut och hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus, för att tillsammans minska smittspridningen i Blekinge. Tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk och undvik sociala kontakter framförallt om du är över 70 år eller tillhör någon riskgrupp.

Senast uppdaterad:

Skriv ut