Sölvesborgs kommun

En ännu bättre festivalupplevelse

Bild

Foto: SRF pressbild, Josefin Larsson

Med 35 000 besökare och tunga bandbokningar var årets festival större än någonsin. Eftersom SRF förstått att service och säkerhet är en stor del av en bra helhetsupplevelse, är utvecklingen av festivalområdet viktig. Och arbetet sker i samarbete med Sölvesborgs kommun med Sölvesborg Energi som utförare och entreprenör.

Kommunens samhällsbyggnadschef Thorwald Hasselbring berättar om relationen och om de många förbättringar som gjordes inför SRF 2018:
– Vi har ett mycket bra och lösningsfokuserat samarbete. Vi träffas flera gånger under året för att diskutera behov, risker och möjligheter. Inför den här sommaren, då festivalen lagt in ännu en växel och ökat kapaciteten, har också vi tillsammans gjort flera större insatser. Det finns ett arrendeavtal som reglerar kostnader för investeringar oss emellan, och SRF står för alla kostnader för arbetet på den mark de själva äger.

Roger Mattsson, vd på Sölvesborg Energi, ger oss listan på det som utförts under april och maj:

Logistik och trafiksäkerhet

  • Byggt om och förbättrat taxifickan för bättre logistik och trafiksäkerhet. Fickan har även kompletterats med två belysningsstolpar.
  • Byggt om den Norra infarten till festivalområdet så att den nu är bredare.

Publiksäkerhet, flöde och trivsel

  • Byggt ut belysningen inne på festivalområdet med tio nya belysningsstolpar och högmaster för bättre ljus.
  • Byggt om sträckningen på gång- och cykelvägen i anslutning till fd. Norje Motel för att förbättra flödet.
  • Byggt ut avloppsnätet inne på festivalområdet.
  • Byggt ut dagvattennätet inne på festivalområdet.
  • Fyllt ut och hårdgjort ett antal ytor som belastas hårt under festivalen.

Norje är mer än en rockfestival

Alla de insatser som gjorts i Norje under våren är inte kopplade till SRF. Samhället är ju också boendeort för hundratals människor när rockmusiken tystnat. Gång- och cykelvägstunneln som går under gamla E22 har förbättrats på flera sätt. Roger Mattsson berättar:
– Träd och annan växtlighet har tagits bort. Vi har satt ny belysning i tunneln och ersatt trätrappan i väster med en i betong på östra sidan, mot bussfickan. Dessutom har vi nivåjusterat gång- och cykelbanorna.

Ett välfungerande samarbete

Också Sofia Lindqvist Lacinai, marknads- och kommunikationsansvarig på SRF är mycket nöjd med hur de samverkar för att göra festivalen till en positiv upplevelse för så många som möjligt:
– Vi är väldigt glada över det goda samarbetet oss emellan. Kommunen förstår värdet av att festivalen finns just här, och förändringarna på området ger oss förutsättningar att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Senast uppdaterad:

Skriv ut