Sölvesborgs kommun

34,1 miljoner kronor, bästa resultatet någonsin!

Foto:Skandinav bildbyrå

Foto:Skandinav bildbyrå

Idag presenterades kommunens bokslut 2017, glädjande kunde man visa Sölvesborgs kommuns bästa resultat någonsin, 34,1 miljoner kronor! Bo-Inge Nilsson kommunens ekonomichef sedan ett tiotal år tillbaka, jämförde siffran med grannkommunerna Bromölla som gjorde ett resultat på 16 mkr, Karlshamn 25 mkr och Olofström med 5 mkr.

Politiker och tjänstemän samlas för bokslut 2017 i Folkets hus. Foto: Sölvesborgs kommun

Bo-Inge förklarar att man kände av en positiv utveckling redan tidigt under året, samtliga förvaltningar har under året visat en positiv avvikelse, likaså de kommunala bolagen såsom Sölvesborg Energi och Sölvesborgshem. Budgeten var satt till 10,6 mkr men hamnade slutligen på 34,1 mkr. Han berättar att resultatet i grova drag beror på den högkonjunktur vi befinner oss i, låga räntor och våra ökade skatteintäkter som en följd av att vi blivit fler kommuninvånare. I dagsläget nosar man på gränsen att bli 17 500 invånare i Sölvesborgs kommun.

Under 2018 är det budgeterat investeringar för ungefär 100 miljoner kronor, några av dem är om- och tillbyggnad av Falkviksskolan, företagsområden i östra Sölve och Nogersund, bostadsområden i Hällevik, Svarta Hejan och Ljungaviken. Det satsas även på lekplatsutveckling, gång- och cykelväg.

Men det är viktigt att vi även arbetar för en långsiktig ekonomi och har positiva resultat.

Senast uppdaterad:

Skriv ut