Sölvesborgs kommun

Skilda världar

Bild

Ibland kan det vara svårt för barn att hantera föräldrars separation. Familjehuset i Sölvesborgs kommun startar därför upp en grupp för barn i åldrarna 7-12 år som har separerade föräldrar.

Familjehuset har en samtalsgrupp varje termin. I gruppen får barn utrymme att tillsammans med andra barn som också har skilda föräldrar dela tankar, känslor och upplevelser. Vi arbetar med att stärka självkänslan och skaffar oss verktyg att handskas med förändringar.

Skilda Världar följer ett pedagogiskt program med tydlig struktur. Programmet är utarbetat av BRIS - Barnens rätt i samhället. Skilda världar är kostnadsfritt och gruppen träffas en gång i veckan efter skoltid, i tio veckor. Varje träff varar 2,5 timmar. Vi arbetar under sekretess. Innan första träffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med en eller båda föräldrarna. Vid sista träffen bjuds föräldrar in och kan ta del av vad barnen gör i gruppen.
Gruppledare är Jenny, Carina och Suzette.

Anmälan till Familjehusets grupp

Gruppen kommer att bestå av ett begränsat antal platser, så anmäl ditt intresse snarast för att få den stöttning som du och ditt barn känner är behövlig! Du anmäler ditt intresse genom att ringa till telefon: 0456-81 63 01 eller maila till familjehuset@solvesborg.se senast den 21 januari, 2018.

Familjehuset

På Familjehuset arbetar personalen dagligen med familjer. Det kan handla om stöd och rådgivning för att förenkla familjevardagen, såväl som hur som föräldrar möter sina barn i konflikter eller hur barn upplever sin situation i hemmet.

Familjehuset anordnar särskilda grupper där fokus exempelvis ligger på barn som lever med skilda föräldrar, eller där det finns en beroendeproblematik hos någon nära anhörig eller förälder. Det finns även grupper för föräldrar som upplever att de har konflikter med sina barn och tonåringar.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Sidan publicerad av: Webbadministratör kommunikationskontoret