Sölvesborgs kommun

Sista chansen för den här gången att tycka till om översiktsplanen

Illustration av bland annat hav och skog, djur och människor och i rörelse, Lister Härads tingshus av Gunnar Asplund, gång- och cykelbron Sölvesborgsbron och skulpturen Ask och Embla i Sölvesborgs kommun.

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

Från och med måndagen den 27 februari till och med söndagen den 30 april 2023 är förslaget på ny översiktsplan på granskning, vilket innebär att det nu är sista chansen för den här gången att vara med och tycka till. Granskningsversionen utgår bland annat från tidigare förslag och inkomna synpunkter.

Sölvesborgs kommun har arbetat med den nya översiktsplanen under en längre tid, det har funnits flera tidigare tillfällen att vara med och tycka till och förslaget har även tagits upp för politiskt ställningstagande i flera omgångar.

Det här är en översiktsplan

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan tar sikte på utvecklingen fram till år 2050.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut