Sölvesborgs kommun

Vill du vara med och öka tryggheten i ditt bostadsområde?

Bild

Grannsamverkan sker i samarbete mellan de boende samt polisen och kommunen.

 Nu söker vi nya områden för grannsamverkan. Målet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Grannsamverkan är ett samarbete mellan kommun, polis och boende i kommunen men även med andra aktörer som lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott (SAMBO) som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Regioner, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört visar att Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Nu söker vi dig som vill starta grannsamverkan i ditt område

Nu söker vi nya områden för grannsamverkan i Sölvesborgs kommun. Grannsamverkan är lika motiverat vare sig du bor i flerfamiljshus, villaområde, i stan, på landet eller där du har fritidshus.

Du som vill starta ett grannsamverkanområde börjar med att samla in intresserade i området där du bor. Utse sedan ett kontaktombud som är den person som i första hand har kontakt med polisen.

Kontaktpersonen anmäler sig och sitt område till kommunens brottsförebyggande samordnare, Mattias Danielsson, mattias.danielsson@solvesborg.se.

Du och dina grannar i området blir sedan kallade till ett uppstartsmöte där ni får kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Därefter erhålls skyltar och dekaler att använda för att visa att de boende i området är aktiva inom Grannsamverkan.

Uppstartsmötet hålls av företrädare från polisen, kommunen och försäkringsbolag.

Sista dag för anmälan är 31 augusti 2022.

Ingår du i ett befintligt grannsamverkanområde?

Du som redan ingår i ett befintligt grannsamverkanområde ska genom kontaktpersonen anmäla ert område till kommunens brottsförebyggande samordnare. Då blir även ert område kallade till uppstartsmötet i höst.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut