Sölvesborgs kommun

Var med och tyck till i arbetet med vår nya översiktsplan

Drönarbild över Falkvik med omnejd. Foto: Thomas Fredriksson.

Falkvik med omnejd. Foto: Thomas Fredriksson.

Vad gör en plats trygg för dig att vara på? Vad i kommunen skulle du vilja bevara och vad vill du förändra? Sölvesborgs kommuns samhällsbyggadsförvaltning har inlett arbetet med en ny översiktsplan, och nu kan du också vara med och tycka till!

Varje ny byggnad påverkar sin omgivning. Därför planeras inte bara enskilda byggprojekt var för sig utan de sätts också i ett större perspektiv, såväl geografiskt som tidsmässigt. Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste måldokument och vägvisare för en hållbar framtid.

Den fysiska planeringen hjälper oss att fatta beslut om mark- och vattenanvändning med så mycket kunskap som möjligt om förutsättningar, konsekvenser för helheten och den fortsatta utvecklingen. I översiktsplanen samordnas olika intressen, vilket underlättar kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, service och bostäder.

Översiktsplanen är även ett viktigt underlag vid prövning av plan-, lov- och tillståndsärenden, men också för företag som letar lämplig plats för sin verksamhet. Alla kommuner i Sverige har en översiktsplan, som ses över och uppdateras i olika omfattning minst en gång per mandatperiod.

Senast uppdaterad:

Skriv ut