Sölvesborgs kommun

Tyck till om förslaget på ny översiktsplan

Förändring i evenemanget: Ingen

23 maj - 31 aug
Fysiskt och digitalt
0456-81 60 51
anna.terning@solvesborg.se
Illustration av bland annat hav och skog, djur och människor och i rörelse, Lister Härads tingshus av Gunnar Asplund, gång- och cykelbron Sölvesborgsbron och skulpturen Ask och Embla i Sölvesborgs kommun.

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

Förra våren inleddes arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Sölvesborgs kommun. I höstas kunde du vara med och påverka genom att delta i en digital enkätundersökning eller på de dialogmöten som anordnades, både fysiskt och digitalt. Nu finns ett förslag på en ny översiktsplan framtaget, och alla är välkomna på nya möten nu i sommar och att vara med och tycka till om förslaget! Vi vill helst ha dina synpunkter i det digitala formulär som du hittar via länken längre ner på den här sidan.

Det här är en översiktsplan

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Nedan ser du en film som förklarar vad en översiktsplan är för någonting.

Öppna informationsmöten

Alla som är intresserade av planförslaget är välkomna vid något eller flera av nedanstående tillfällen, ingen föranmälan krävs (det är samma information som kommer att presenteras på varje möte):

  • Tisdagen den 14 juni klockan 18-20, Nakterhuset Sölvesborg
  • Torsdagen den 16 juni klockan 18-20, Listerkyrkan Hällevik
  • Måndagen den 20 juni klockan 18-20, Tingshuset Norje

Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan

Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan tar sikte på utvecklingen fram till år 2050. Arbetet med den nya översiktsplanen beräknas pågå minst till sommaren 2023 med ytterligare ett tillfälle utöver de kommande månaderna att inkomma med synpunkter. Översiktsplanen kommer även att tas upp för politiskt ställningstagande i flera omgångar.

Den fas vi nu är i kallas samråd, och det är kommunstyrelsen som har beslutat att godkänna förslaget till ny översiktsplan och att den ska skickas ut på samråd. Samrådstiden startar den 23 maj och slutar den 31 augusti.

Ta del av förslaget på ny översiktsplan

Förslaget för den nya översiktsplanen är helt digitalt och finns att ta del av i sin helhet på den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Såhär är du med och tycker till

Alla synpunkter, tankar och idéer måste lämnas in skriftligen senast onsdagen den 31 augusti. Helst vill vi ha dina synpunkter under samrådet för den nya översiktsplanan via formuläret som du hittar på den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Men det går också bra att mejla till e-postadressen kommunkansli@solvesborg.se, eller att skicka brev till Kommunkansliet, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Frågor

Har du några frågor kontakta projektledare Anna Terning på telefonnummer 0456-81 60 51 eller e-post anna.terning@solvesborg.se. Observera dock att längre svarstider kan förekomma i semestertider.

Mer information
Datum: 23 maj 2022 - 31 augusti 2022
Tid: 00:00 - 23:59
Ort: Fysiskt och digitalt
Kontakt: 0456-81 60 51 anna.terning@solvesborg.se
Pris: Gratis
Tillgänglighet: Observera att längre svarstider kan förekomma under semestertider

Senast uppdaterad:

Skriv ut