Sölvesborgs kommun

Informationsmöte trygghetsvärdar

Förändring i evenemanget: Ingen

10 jan
Digitalt
henrik.johnsson@solvesborg.se
Grönt växt som står framför en datorskärm med pågående digitalt möte.

Digitalt informationsmöte om de nya tjänsterna som trygghetsvärdar.

Sölvesborgs kommun bjuder in till digitalt informationsmöte kring tjänsterna som trygghetsvärdar. Område trygghet, säkerhet och folkhälsa är en ny enhet och satsning från 2022. Säkerhetschefen och folkhälsostrategen berättar mer om enhetens inriktning och vad arbetet som trygghetsvärd innebär. Välkommen att delta!

Här kommer du till digitalt informationsmöte om trygghetsvärdar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du använder datorn kan du delta genom Webex Meetings eller via webbläsaren, join from your browser, använd i så fall med fördel Chrome.

Om du använder mobilen behöver du ladda ner Webex appen och skapa ett gästinlogg.

Område trygghet, säkerhet och folkhälsa söker sex nya medarbetare för den nya rollen som trygghetsvärd.

Trygghetsvärdarna ska genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verka för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. De kommer arbeta företrädesvis kvällar och nätter och vistas på olika platser i kommunen.

Trygghetsvärdarna har inga befogenheter att gripa, omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla lämplig resurs i form av polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Genom sitt arbete bidrar trygghetsvärdarna till den lägesbild som sedan ligger till grund för deras insatser.

Digitalt informationsmöte måndag 10 januari

Då både enheten och tjänsterna är helt nya vill vi ge de sökande en möjlighet att få större inblick tidigt i processen. Vi bjuder därför in till ett digitalt informationsmöte där intresserade av tjänsten får möjlighet att ta del av våra tankar kring uppdrag, uppbyggnad och utveckling av tjänsterna samt möjlighet att ställa frågor, säger Henrik Johnsson, säkerhetschef Sölvesborgs kommun..

På mötet deltar Säkerhetschef Henrik Johnsson och Folkhälsostrateg Maria Torstensson som båda ingår i den nya enheten.

Mer information
Datum: 10 januari 2022
Tid: 18:00 - 19:00
Ort: Digitalt

Senast uppdaterad:

Skriv ut