Sölvesborgs kommun

Höj din egen krisberedskap

Förändring i evenemanget: Ingen

1 okt
Sölvesborg
Bild

Vilken typ av mat är bra att ha hemma i skafferiet ifall det uppstår en kris? Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Den 26 september – 2 oktober är det Krisberedskapsveckan. En nationell aktivitet som visar hur man kan hantera sin vardag vid exempelvis varubrist, energibrist eller långa elavbrott. Som en del av Krisberedskapsveckan anordnar Sölvesborgs kommun, tillsammans med andra aktörer, aktiviteter i Järnvägsparken lördagen den 1 oktober, för att höja hemberedskapen bland privatpersoner.

Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands beredskap, därför har Sölvesborgs kommun samlat flera viktiga aktörer inom områden i Järnvägsparken, lördagen den 1 oktober klockan 10.00–14.00.

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en ideell frivilligorganisation i Sverige med uppgift att informera och utbilda allmänheten i hur man klarar olika typer av krissituationer, till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en längre tids isolering.

Under lördagen kommer de visa krisberedskap och servera krismat som tillagats av kommunens tillagningskök på Tärnan i Mjällby.

Hemvärnet

Hemvärnet är en organisation inom Försvarsmakten som har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet ska kunna skydda, bevaka och ytövervaka samt stödja samhället vid svåra påfrestningar.

Hemvärnet kommer vara på plats med sin personal för att visa upp sina fordon.

Sölvesborg Energi

Dricksvatten är vårt allra viktigaste livsmedel, därför medverkar Sölvesborg Energi på Krisberedskapsveckan för att berätta hur de arbetar för att förhindra avbrott i vattenleveransen och vad vi alla kan hjälpas åt med om vi trots det skulle hamna i en sådan situation. De ger även tips på hur du kan vara förberedd om du skulle bli utan vatten i kranen en tid.

Sölvesborgs kommun

Kommunen har en viktig roll i samband med större olyckor och kriser. Kommunen driver ett antal verksamheter som berör många människor och som måste fungera även under kriser. Exempel på dessa verksamheter är äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Sölvesborgs kommun är på plats för att visa hur kommunen arbetar med krisberedskap.

REKO-ringen

REKO-ringar är en modell för lokal direkthandel mellan småskaliga producenter och konsumenter med fokus på mat. En REKO-ring är ett sätt för köpare och säljare att handla lokalproducerad mat utan några mellanhänder.

Under lördagen erbjuder REKO-ringen småskalig och lokalt producerad mat.

Tipsrunda

Du har även möjlighet att testa dina kunskaper i krisberedskap genom att gå en tipsrunda på Södergatan. En krislåda eller en strömavbrottslåda ligger i vinstpotten. Frågeformuläret hämtar och lämnar du i Järnvägsparken.

Om Krisberedskapsveckan

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) leder kampanjen och årets tema är mat. Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har aktualiserat behovet av svensk livsmedelsberedskap. Enligt MSB behöver fler privatpersoner skaffa sig en hemberedskap för en vecka och bland de privatpersoner som har stärkt eller planerar att stärka sin hemberedskap är det vanligast att man bunkrar extra mat.

Människors kännedom om lokala risker behöver också öka.

Om viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar så behöver var och en vara förberedd för att kunna bidra aktivt, säger Anders Borgman, krisberedskapssamordnare i Sölvesborgs kommun. Vi har dragit många lärdomar av pandemin om hur vi alla kan hjälpas åt. Det är viktigt att varje hushåll som kan, engagerar sig mer lokalt.

Mer information
Datum: 1 oktober 2022
Tid: 10:00 - 14:00
Ort: Sölvesborg
Plats: Järnvägsparken
Pris: Gratis

Senast uppdaterad:

Skriv ut