Sölvesborgs kommun

Privatägd mark för villor och radhus

Vill du bygga hus men hittar inte du inte det du söker bland de kommunala villatomterna? Vi har försökt att samla all privatägd, obebyggd mark där det idag är möjligt att bygga nya bostäder enligt detaljplan i en karta. Kartan är översiktlig, eventuella avstyckningar för bostadsändamål har inte genomförts. Befintliga fastighetsgränser och fastighetsbeteckning visas i kartan.

Det är inte säkert att marken du är intresserad av och hittar i kartan är till salu. Kartan visar endast att marken är planlagd för bostadsändamål, inte markens förutsättningar i övrigt.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter, eftersom kartan uppdateras manuellt.

Teckenförklaring
Orange markering, radhustomt
Gul markering, villatomt

Ta reda på vem som äger marken

För information om markägare, se Lantmäteriets e-tjänst “Vem äger fastigheten”. Länk till annan webbplats.

Om du vill veta mer, eller själv äger mark någonstans i kommunen och vill veta vad som gäller för din mark så hittar du mer information på vår sida om detaljplaner och områdesbestämmelser Länk till annan webbplats..

Förändra en detaljplan

Det går inte att få bygglov om detaljplanen inte överensstämmer med bygglovsansökan. Om du vill förändra detaljplanen för ett område, så måste du börja med att ansöka om ett planbesked. Här kan du läsa mer om detaljplaner och områdesbestämmelser. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Skriv ut