Sölvesborgs kommun

Planerade villatomter Vassabacken och Vitahall

För de planerade områdena Vassabacken i Hällevik och Vitahallsslätten i centrala Sölvesborg går det inte att sätta upp sig i kö för en kommunal villatomt.

Det har arbetats i flera år med de nya detaljplanerna för Vassabacken och Vitahallsslätten och de har fått ja i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, men besluten har sedan överklagats. Eftersom det är relativt komplicerade ärenden med många yttranden, handläggningstiden på domstolarna är lång, och planerna eventuellt kan överklagas i ytterligare led, så går det inte svara på när tomtkö eventuellt kommer att kunna upprättas för områdena.

De nya detaljplanerna innebär gällande bostäder i korthet:

  • Cirka 170 nya bostäder i form av villor och radhus eller liknande i området Vassabacken, som gränsar till fritidshusområdet Grönslätt i Hällevik
  • Cirka 75 nya bostäder i form av villor och radhus eller liknande i området Vitahallslätten, i närheten av bland annat Kanehalls förskola i centrala Sölvesborg

Mark- och miljödomstolen har nyligen avgjort ärendet för Vitahallsslätten och avvisat och avslagit överklagandena, men ärendet har sedan i slutet av oktober 2021 överklagats i ytterligare ett led, till mark- och miljööverdomstolen. Du kan inte ställa dig i kö för en villatomt på Vitahallsslätten.

Mark- och miljödomstolen har i mitten av december 2021 avgjort ärendet för Vassabacken och upphävt detaljplanen, men Sölvesborgs kommun har överklagat beslutet. Du kan inte ställa dig i kö för en villatomt på Vassabacken.

Håll utkik på kommunens webbplats, sociala medier och i vårt nyhetsbrev för att ta del av de senaste nyheterna på temat bygga och bo i Sölvesborg.

Senast uppdaterad:

Skriv ut