Sölvesborgs kommun

Planerade villatomter Vassabacken och Vitahall

För de planerade områdena Vassabacken i Hällevik och Vitahallsslätten i centrala Sölvesborg går det inte att sätta upp sig i kö för en kommunal villatomt.

Det har arbetats i flera år med de nya detaljplanerna för Vassabacken och Vitahallsslätten och de har fått ja i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, men besluten har sedan överklagats. Eftersom det är relativt komplicerade ärenden med många yttranden, handläggningstiden på domstolarna är lång, och planerna eventuellt kan överklagas i ytterligare led, så går det inte svara på när tomtkö eventuellt kommer att kunna upprättas för områdena när detaljplanen överklagats.

De nya detaljplanerna innebär gällande bostäder i korthet:

  • Cirka 170 nya bostäder i form av villor och radhus eller liknande i området Vassabacken, som gränsar till fritidshusområdet Grönslätt i Hällevik
  • Cirka 75 nya bostäder i form av villor och radhus eller liknande i området Vitahallslätten, i närheten av bland annat Kanehalls förskola i centrala Sölvesborg

Mark- och miljööverdomstolen, som var den senaste instansen som bostadsområdet på Vitahallsslätten överklagades till, har i februari 2022 beslutat att inte ge prövningstillstånd för ärendet. Det innebär att det beslut som de förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige fattade förra året, nu fått laga kraft. Beslutet innebär att det planförslag som möjliggör bostadsområdet blir den nu gällande detaljplanen för området. Det går dock inte att ställa sig i tomtkö för en villatomt på Vitahallsslätten förrän det fattats beslut om att upprätta tomtkö, vilket inte har skett än. Vi vet heller inte än när det beslutet planeras fattas, men det kan preliminärt bli sommaren eller hösten 2023. 

Mark- och miljööverdomstolen, som var den senaste instansen som bostadsområdet på Vassabacken överklagades till, har i mars 2022 beslutat att ge prövningstillstånd för ärendet. Det innebär att domstolen kommer att ta upp om beslutet från mark- och miljödomstolen om att upphäva detaljplanen under förra året var korrekt eller inte. I det här fallet är det Sölvesborgs kommun som överklagat upphävandet av detaljplanen. Vi vet inte än när vi kommer att ha mer information om Vassabacken. Det går inte att ställa sig i kö för en villatomt i det här området.

Håll utkik på kommunens webbplats, sociala medier och i vårt nyhetsbrev för att ta del av de senaste nyheterna på temat bygga och bo i Sölvesborg.

Senast uppdaterad:

Skriv ut