Sölvesborgs kommun

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Att ha ett arbete är viktigt för välbefinnandet. Genom arbetet skapas dagliga rutiner och social gemenskap. Varje människa är unik och ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. I Sölvesborgs kommun arbetar vi utifrån den enskilda personens styrkor och intressen! Därför erbjuder kommunen daglig verksamhet, arbete och sysselsättning.

Om du är i yrkesverksam ålder, men saknar förvärvsarbete och utbildning kan du ha rätt till daglig verksamhet. Förutsättningarna för att du ska ha rätt att beviljas daglig verksamhet är att du uppfyller kriterierna i personkrets 1 (personer med utvecklingsstörning eller autism eller 2 (personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom) enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Syftet med insatsen daglig verksamhet är att erbjuda dig stimulans, utveckling och meningsfullhet samt gemenskap efter dina yrkesmässiga önskemål. Med hjälp av olika aktiviteter kan du habilitera, förebygga passivitet och isolering och öka din egen självständighet. Du erbjuds möjlighet till personlig utveckling inom kommunikation, data, drama och/eller musik.

Daglig verksamhet steg 1

Steg 1 omfattar en arbetsgrund som bedrivs i kommunens egna lokaler med anpassad miljö. I steg 1 får du som enskild person möjlighet att växa och lära dig nya arbetsuppgifter. Arbetet planeras tillsammans med den enskilde efter önskemål, speciella behov och förutsättningar.

Daglig verksamhet steg 2

Steg 2 omfattar en arbetsmodell som bedrivs ute i samhället i en realistisk miljö. I steg 2 får den enskilde möjligheten att arbeta på ett företag tillsammans med andra. Kommunens arbetsledare är med på företaget och handleder arbetet. Arbetsuppgifterna planeras efter den enskildes önskemål och anpassas för att uppnå självständighet. Arbetet sker bland annat inom handel, föreningar, äldreboende och vaktmästeri.

Daglig verksamhet steg 3

Steg 3 innebär arbetsplatspraktik, vilket bedrivs individuellt ute på arbetsmarknaden. Det innebär att den enskilde får ett självständigt arbete och ingår i ett arbetslag. Den enskilde får personalstöd av en kontaktperson på sin arbetsplats samt av kommunens arbetskonsult. Platserna finns inom restaurang, livsmedelshandel och föreningar.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd