Sölvesborgs kommun

Strukturerade enskilda KBT-samtal

Enskilda samtal baserade på kognitiv beteendeterapi.

KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att identifiera och bryta negativa tankemönster och använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd